کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان آرسنال

دروازبانان آرسنال

دیوید اوسپینا

13 . دیوید اوسپینا

برند لنو

19 . برند لنو

پیتر چک

33 . پیتر چک

مدافعان آرسنال

سئاد کولاسیناچ

0 . سئاد کولاسیناچ

لورن کوشلنی

6 . لورن کوشلنی

استفان لیخشتاینر

12 . استفان لیخشتاینر

راب هولدینگ

16 . راب هولدینگ

ناچو مونرئال

18 . ناچو مونرئال

شکودران مصطفی

20 . شکودران مصطفی

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

هکتور بلرین

24 . هکتور بلرین

هافبک های آرسنال

هنریک میخیتاریان

7 . هنریک میخیتاریان

آرون رمزی

8 . آرون رمزی

مسوت اوزیل

11 . مسوت اوزیل

لوکاس توریرا

11 . لوکاس توریرا

متئو گندوزی

29 . متئو گندوزی

گرانیت ژاکا

29 . گرانیت ژاکا

جف رنی-آدلاید

31 . جف رنی-آدلاید

محمد الننی

35 . محمد الننی

مهاجمین آرسنال

الکساندر لاکازت

0 . الکساندر لاکازت

پیرامریک اوبامیانگ

14 . پیرامریک اوبامیانگ

الکس ایوبی

17 . الکس ایوبی

دنی ولبک

23 . دنی ولبک

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی