کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان آرسنال

دروازبانان آرسنال

برند لنو

19 . برند لنو

مدافعان آرسنال

هکتور بلرین

2 . هکتور بلرین

سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

5 . سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

راب هولدینگ

16 . راب هولدینگ

ناچو مونرئال

18 . ناچو مونرئال

شکودران مصطفی

20 . شکودران مصطفی

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

کارل جنکینسون

25 . کارل جنکینسون

کنستانتینوس ماوروپانوس

27 . کنستانتینوس ماوروپانوس

سئاد کولاسیناچ

31 . سئاد کولاسیناچ

هافبک های آرسنال

محمد الننی

4 . محمد الننی

هنریک میخیتاریان

7 . هنریک میخیتاریان

مسوت اوزیل

10 . مسوت اوزیل

لوکاس توریرا

11 . لوکاس توریرا

متئو گندوزی

29 . متئو گندوزی

گرانیت ژاکا

29 . گرانیت ژاکا

مهاجمین آرسنال

الکساندر لاکازت

9 . الکساندر لاکازت

پیرامریک اوبامیانگ

14 . پیرامریک اوبامیانگ

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی