کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان آرسنال

دروازبانان آرسنال

برند لنو

19 . برند لنو

مدافعان آرسنال

هکتور بلرین

2 . هکتور بلرین

سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

5 . سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

راب هولدینگ

16 . راب هولدینگ

شکودران مصطفی

20 . شکودران مصطفی

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

داوید لوییز موریرا مارینیو

23 . داوید لوییز موریرا مارینیو

کنستانتینوس ماوروپانوس

27 . کنستانتینوس ماوروپانوس

سئاد کولاسیناچ

31 . سئاد کولاسیناچ

هافبک های آرسنال

دنی سبایوس

8 . دنی سبایوس

مسوت اوزیل

10 . مسوت اوزیل

لوکاس توریرا

11 . لوکاس توریرا

متئو گندوزی

29 . متئو گندوزی

گرانیت ژاکا

29 . گرانیت ژاکا

مهاجمین آرسنال

الکساندر لاکازت

9 . الکساندر لاکازت

پیرامریک اوبامیانگ

14 . پیرامریک اوبامیانگ

نیکولاس پپه

19 . نیکولاس پپه

گابریل مارتینلی

35 . گابریل مارتینلی

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی