کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان قرضی

دروازبانان آرسنال

دیوید اوسپینا

13 . دیوید اوسپینا

مدافعان آرسنال

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

هافبک های آرسنال

مهاجمین آرسنال

لوکاس پرز

9 . لوکاس پرز

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی