کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان قرضی

دروازبانان آرسنال

مدافعان آرسنال

راب هولدینگ

0 . راب هولدینگ

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

هافبک های آرسنال

جک ویلشر

10 . جک ویلشر

مهاجمین آرسنال

 کلوئی کلی

7 . کلوئی کلی

لوکاس پرز

9 . لوکاس پرز

کتی مک کیب

15 . کتی مک کیب

محیط کاربریکانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی