کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بانوان آرسنال

دروازبانان آرسنال

مانوئلا زینسبرگر

1 . مانوئلا زینسبرگر

فران استنسون

24 . فران استنسون

مدافعان آرسنال

جنیفر بیتی

5 . جنیفر بیتی

لئا ویلیامسون

6 . لئا ویلیامسون

لئونی مایر

20 . لئونی مایر

ویکتوریا اشنادربک

22 . ویکتوریا اشنادربک

هافبک های آرسنال

دنیله ون د دُنک

7 . دنیله ون د دُنک

جردن نابز

8 . جردن نابز

کیم لیتل

10 . کیم لیتل

لیا ولتی

13 . لیا ولتی

جیل رورد

14 . جیل رورد

مهاجمین آرسنال

ویویان میدیما

11 . ویویان میدیما

کتی مک کیب

15 . کتی مک کیب

لیسا اونز

17 . لیسا اونز

کیتلین فورد

19 . کیتلین فورد

بث مید

23 . بث مید

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی