کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بانوان آرسنال

دروازبانان آرسنال

ساری ون ونندال

1 . ساری ون ونندال

پائولین پیرومنین

18 . پائولین پیرومنین

مدافعان آرسنال

اِما میشل

3 . اِما میشل

لئا ویلیامسون

6 . لئا ویلیامسون

جسیکا ساموئلسون

12 . جسیکا ساموئلسون

لوییز کویین

16 . لوییز کویین

تابیا کِمه

21 . تابیا کِمه

هافبک های آرسنال

دنیله ون د دُنک

7 . دنیله ون د دُنک

جردن نابز

8 . جردن نابز

کیم لیتل

10 . کیم لیتل

لیا ولتی

19 . لیا ولتی

دومنیک بلادورث

20 . دومنیک بلادورث

ویکتوریا اشنادربک

22 . ویکتوریا اشنادربک

مهاجمین آرسنال

دانیله کارتر

9 . دانیله کارتر

ویویان میدیما

11 . ویویان میدیما

کتی مک کیب

15 . کتی مک کیب

لیسا اونز

17 . لیسا اونز

بث مید

23 . بث مید

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی