کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بانوان آرسنال

دروازبانان آرسنال

ساری ون ونندال

1 . ساری ون ونندال

آنا مورهوس

13 . آنا مورهوس

مدافعان آرسنال

الکس اسکات

2 . الکس اسکات

اِما میشل

3 . اِما میشل

ژوزفین هنینگ

5 . ژوزفین هنینگ

لئا ویلیامسون

6 . لئا ویلیامسون

لوییز کویین

16 . لوییز کویین

جسیکا ساموئلسون

25 . جسیکا ساموئلسون

هافبک های آرسنال

جردن نابز

8 . جردن نابز

کیم لیتل

10 . کیم لیتل

هیتر اُریلی

17 . هیتر اُریلی

دومنیک جانسن

20 . دومنیک جانسن

دنیله ون د دُنک

21 . دنیله ون د دُنک

مهاجمین آرسنال

دانیله کارتر

9 . دانیله کارتر

ویویان میدیما

11 . ویویان میدیما

کتی مک کیب

15 . کتی مک کیب

لیسا اونز

18 . لیسا اونز

بث مید

23 . بث مید

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی