کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - تاتنهام
تاتنهام 1 - 0 آرسنال
شکست
» 1396/11/21 | 16:0 | شنبه
» گلزنان :
آرسنال 2 - 0 تاتنهام
پیروزی
» 1396/8/27 | 16:0 | شنبه
» گلزنان : 37' موستافی - 42' سانچز
تاتنهام 2 - 0 آرسنال
شکست
» 1396/2/10 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان :
آرسنال 1 - 1 تاتنهام
تساوی
» 1395/8/16 | 15:30 | یکشنبه
» گلزنان : ویمر (گل به خودی)
تاتنهام 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1394/12/15 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : رمزی 39 سانچز 76
آرسنال 1 - 1 تاتنهام
تساوی
» 1394/8/17 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : گیبس 77
تاتنهام 1 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1394/7/1 | 23:15 | چهارشنبه
» گلزنان : فلامینی 26 ، 78
تاتنهام 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1393/11/18 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : اوزیل 11
آرسنال 1 - 1 تاتنهام
تساوی
» 1393/7/5 | 20:00 | شنبه
» گلزنان : چمبرلین
تاتنهام 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1392/12/25 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : روزیسکی
آرسنال 2 - 0 تاتنهام
پیروزی
» 1392/10/14 | 20:45 | شنبه
» گلزنان : کازورلا- روزیسکی
آرسنال 1 - 0 تاتنهام
پیروزی
» 1392/6/10 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : ژیرو
تاتنهام 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1391/12/13 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : مرتساکر
آرسنال 5 - 2 تاتنهام
پیروزی
» 1391/8/27 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : مرتساکر-پودولسکی-ژیرو-کازورلا-ولکات
آرسنال 5 - 2 تاتنهام
پیروزی
» 1390/12/7 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : فن پرسی-روسیچکی-ولکات(2)-سانیا
تاتنهام 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1390/7/10 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : رامسی 51
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی