کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - استوک سیتی
آرسنال 3 - 0 استوک سیتی
پیروزی
» 1397/1/12 | 17:0 | یکشنبه
» گلزنان : 75' - 86' اوبامیانگ - 89' لاکازت
استوک سیتی 1 - 0 آرسنال
شکست
» 1396/5/28 | 21:0 | شنبه
» گلزنان :
استوک سیتی 1 - 4 آرسنال
پیروزی
» 1396/2/23 | 21:0 | شنبه
» گلزنان : ژیرو 2 گل اوزیل و سانچز
آرسنال 3 - 1 استوک سیتی
پیروزی
» 1395/9/20 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : والکات اوزیل ایووبی
استوک سیتی 0 - 0 آرسنال
تساوی
» 1394/10/27 | 19:45 | یکشنبه
» گلزنان : -
آرسنال 2 - 0 استوک سیتی
پیروزی
» 1394/6/21 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : ولکات 31 ژیرو 85
آرسنال 3 - 0 استوک سیتی
پیروزی
» 1393/10/21 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : ساچز(2) - کوشلنی
استوک سیتی 3 - 2 آرسنال
شکست
» 1394/9/15 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : کازورلا - رمزی
استوک سیتی 1 - 0 آرسنال
شکست
» 1392/12/10 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : ---
آرسنال 3 - 1 استوک سیتی
پیروزی
» 1392/6/31
» گلزنان : رمزی، مرتساکر، سانیا
آرسنال 1 - 0 استوک سیتی
پیروزی
» 1391/11/14 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : پودوسکی
استوک سیتی 0 - 0 آرسنال
تساوی
» 1391/6/5 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : -
استوک سیتی 1 - 1 آرسنال
تساوی
» 1391/2/9 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : رابین ون پرسی
آرسنال 3 - 1 استوک سیتی
پیروزی
» 1390/8/1 | 16:00 | یکشنبه
» گلزنان : ژروینیو ، ون پرسی (2)
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی