کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - اورتون
آرسنال 5 - 1 اورتون
پیروزی
» 1396/11/14 | 21:0 | شنبه
» گلزنان : رمزی(6' 20' 73') کوشیلنی 15' اوبامیانگ 37'
اورتون 2 - 5 آرسنال
پیروزی
» 1396/7/30 | 16:0 | یکشنبه
» گلزنان : 40' مونرئال - 53' اوزیل - 74' لاکازت - 90' رمزی - 95' سانچز
آرسنال 3 - 1 اورتون
پیروزی
» 1396/2/31 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : بلرین 8 ، سانچز 27 ، رمزی 90
اورتون 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1395/9/23 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : سانچز
اورتون 0 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1394/12/29 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : ولبک 7 ایوبی 42
آرسنال 2 - 1 اورتون
پیروزی
» 1394/8/2 | 20:00 | شنبه
» گلزنان : 36 ژیرود 38 کوشیلنی
اورتون 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1394/4/27 | 17:00 | شنبه
» گلزنان : ولکات 22 کازورلا 58 اوزیل 62
آرسنال 2 - 0 اورتون
پیروزی
» 1393/12/10 | 17:30 | یکشنبه
» گلزنان : ژیرو 39 روزیسکی 89
اورتون 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1394/6/1 | 21:00 | شنبه
» گلزنان : رمزی - ژیرو
اورتون 3 - 0 آرسنال
شکست
» 1383/1/18 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : ---
آرسنال 4 - 1 اورتون
پیروزی
» 1392/12/17 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : اوزیل- ارتتا ( پ ) -ژیرو( 2 )
آرسنال 1 - 1 اورتون
تساوی
» 1392/9/17 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : اوزیل
آرسنال 0 - 0 اورتون
تساوی
» 1392/1/27 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : -
اورتون 1 - 1 آرسنال
تساوی
» 1391/9/8 | 23:15 | چهارشنبه
» گلزنان : ولکات - فلینی
اورتون 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1391/1/2 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان : ورمائلن
آرسنال 1 - 0 اورتون
پیروزی
» 1390/9/19 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : رابین ون پرسی
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی