کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - چلسی
آرسنال 2 - 1 چلسی
پیروزی
» 1399/5/11 | 21:0 | شنبه
» گلزنان : 28' 67' اوبامیانگ
چلسی 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1398/11/1 | 23:45 | سه شنبه
» گلزنان : ُِّمارتینلی و بیرین دقایق 64 و 88
آرسنال 1 - 2 چلسی
شکست
» 1398/10/8 | 17:30 | یکشنبه
» گلزنان : اوبامیانگ دقیقه 13
چلسی 4 - 1 آرسنال
شکست
» 1398/3/8 | 23:30 | پنجشنبه
» گلزنان : ایوبی (69)
آرسنال 2 - 0 چلسی
پیروزی
» 1397/10/29 | 21:0 | شنبه
» گلزنان : 14' لاکازت - 39' کوشیلنی
چلسی 3 - 2 آرسنال
شکست
» 1397/5/27 | 20:0 | شنبه
» گلزنان : 37' میخیتاریان - 41' ایوبی
آرسنال 1 - 1 چلسی
تساوی
» 1397/5/10 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان : 90' لاکازت
آرسنال 2 - 1 چلسی
پیروزی
» 1396/11/4 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان : 12' مونرئال - 60' ژاکا
چلسی 0 - 0 آرسنال
تساوی
» 1396/10/20 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان :
آرسنال 2 - 2 چلسی
تساوی
» 1396/10/13 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان : 63' ویلشر - 90' یلرین
چلسی 0 - 0 آرسنال
تساوی
» 1396/6/26 | 17:0 | یکشنبه
» گلزنان :
آرسنال 1 - 1 چلسی
تساوی
» 1396/5/15 | 17:30 | یکشنبه
» گلزنان : 81' کولاسیناچ
آرسنال 0 - 3 چلسی
شکست
» 1396/4/31 | 15:30 | شنبه
» گلزنان :
آرسنال 2 - 1 چلسی
پیروزی
» 1396/3/6 | 21:0 | شنبه
» گلزنان : 5' سانچز - 79' رمزی
چلسی 3 - 1 آرسنال
شکست
» 1395/11/16 | 16:00 | شنبه
» گلزنان : ژیرو
آرسنال 3 - 0 چلسی
پیروزی
» 1395/7/3 | 21:00 | شنبه
» گلزنان : سانچز ، والکات ، اوزیل
آرسنال 0 - 1 چلسی
شکست
» 1394/11/4 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : -
چلسی 2 - 0 آرسنال
شکست
» 1394/6/28 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : -
آرسنال 1 - 0 چلسی
پیروزی
» 1394/5/11 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : چمبرلین
آرسنال 0 - 0 چلسی
تساوی
» 1394/2/6 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : ...
چلسی 2 - 0 آرسنال
شکست
» 1393/7/13 | 16:30 | یکشنبه
» گلزنان : ---
چلسی 6 - 0 آرسنال
شکست
» 1393/1/2 | 17:15 | شنبه
» گلزنان : ----
آرسنال 0 - 0 چلسی
تساوی
» 1392/10/2 | 23:30 | دوشنبه
» گلزنان : -
آرسنال 0 - 2 چلسی
شکست
» 1392/8/7 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : -
چلسی 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1391/11/1 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : تئو ولکات
آرسنال 1 - 2 چلسی
شکست
» 1391/7/8 | 15:15 | شنبه
» گلزنان : جروینیو ---تورس - ماتا
آرسنال 0 - 0 چلسی
تساوی
» 1391/2/2 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : -
چلسی 3 - 5 آرسنال
پیروزی
» 1390/8/7 | 15:15 | شنبه
» گلزنان : ون پرسی (4) و سانتوس
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی