کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - وستهام یونایتد
آرسنال - وستهام یونایتد
-
» 1399/6/29 | 23:30 | شنبه
» گلزنان :
آرسنال 1 - 0 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1398/12/17 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : لاکازت دقیقه 78
وستهام یونایتد 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1398/9/18 | 23:30 | دوشنبه
» گلزنان : 61' مارتینلی - 66' په په - 69' اوبامیانگ
وستهام یونایتد 1 - 0 آرسنال
شکست
» 1397/10/22 | 16:0 | شنبه
» گلزنان :
آرسنال 3 - 1 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1397/6/3 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : 30' مونرئال - 70' گل بخودی - 90' ولبک
آرسنال 4 - 1 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1397/2/2 | 17:0 | یکشنبه
» گلزنان : 51 ' مونرئال - 85' 89 ' لاکازت - 82' رمزی
آرسنال 1 - 0 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1396/9/28 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : 42' ولبک
وستهام یونایتد 0 - 0 آرسنال
تساوی
» 1396/9/22 | 23:30 | چهارشنبه
» گلزنان :
آرسنال 3 - 0 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1396/1/16 | 23:15 | چهارشنبه
» گلزنان : 58' اوزیل - 68' والکات - 83' ژیرود
وستهام یونایتد 1 - 5 آرسنال
پیروزی
» 1395/9/13 | 21:00 | شنبه
» گلزنان : اوزیل ، الکسیس 3 گل ، چمبرلین
وستهام یونایتد 3 - 3 آرسنال
تساوی
» 1395/1/21 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : اوزیل - سانچز - کوشیلنی
آرسنال 0 - 2 وستهام یونایتد
شکست
» 1394/5/18 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : -
آرسنال 3 - 0 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1393/12/23 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : ژیرو 45 رمزی 82 فلامینی 84
وستهام یونایتد 1 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1393/10/7 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : کازورلا - ولبک
آرسنال 3 - 1 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1393/1/26 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : پولدی (2) - ژیرو
وستهام یونایتد 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1392/10/5 | 18:30 | پنجشنبه
» گلزنان : ولکات(2) - پودولسکی
آرسنال 5 - 1 وستهام یونایتد
پیروزی
» 1391/11/4
» گلزنان : پودولسکی- ژیرو(2)-ولکات-کازورلا
وستهام یونایتد 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1391/7/15 | 20:00 | شنبه
» گلزنان : ژیرو - ولکات - کازورلا---دیامه
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی