کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - کریستال پالاس
آرسنال 0 - 0 کریستال پالاس
تساوی
» 1399/10/25 | 23:30 | پنجشنبه
» گلزنان :
کریستال پالاس 1 - 1 آرسنال
تساوی
» 1398/10/21 | 16:0 | شنبه
» گلزنان : 12' اوبامیانگ
آرسنال 2 - 2 کریستال پالاس
تساوی
» 1398/8/5 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان : 7' سوکراتیس - 9' لوئیز
آرسنال 2 - 3 کریستال پالاس
شکست
» 1398/2/1 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : 47' اوزیل - 77' اوبامیانگ
کریستال پالاس 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1397/8/6 | 17:0 | یکشنبه
» گلزنان : 51' ژاکا - 56' اوبامیانگ
آرسنال 4 - 1 کریستال پالاس
پیروزی
» 1396/10/30 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : 6' مونرئال - 10' ایوبی - 13' کوشیلنی - 22' لاکازت
کریستال پالاس 2 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1396/10/7 | 23:30 | پنجشنبه
» گلزنان : 25' موستافی - 63' سانچز - 67' سانچز
کریستال پالاس 3 - 0 آرسنال
شکست
» 1396/1/21 | 23:30 | دوشنبه
» گلزنان :
آرسنال 2 - 0 کریستال پالاس
پیروزی
» 1395/10/12 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : ژیرو ، ایوبی
آرسنال 1 - 1 پالاس
تساوی
» 1395/1/29 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : سانچز 45
پالاس 1 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1394/5/25 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : ژیرو 16 دلینی 55 (گل به خودی)
پالاس 1 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1393/12/2 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : کازورلا 8 (پنالتی) ژیرو 45
آرسنال 2 - 1 کریستال پالاس
پیروزی
» 1393/5/25 | 21:00 | شنبه
» گلزنان : کوشلنی - رمزی
آرسنال 2 - 0 کریستال پالاس
پیروزی
» 1392/11/13 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : چمبرلین (2)
کریستال پالاس 0 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1392/8/4 | 15:15 | شنبه
» گلزنان : آرتتا(پنالتی)- ژِیرو
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی