کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - منچستر سیتی
منچستر سیتی 3 - 1 آرسنال
شکست
» 1397/11/14 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان : 11' کوشیلنی
آرسنال 0 - 2 منچستر سیتی
شکست
» 1397/5/21 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان :
آرسنال 0 - 3 منچستر سیتی
شکست
» 1396/12/10 | 23:30 | پنجشنبه
» گلزنان :
آرسنال 0 - 3 منچستر سیتی
شکست
» 1396/12/6 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان :
منچستر سیتی 3 - 1 آرسنال
شکست
» 1396/8/14 | 17:45 | یکشنبه
» گلزنان : 65' لاکازت
آرسنال 2 - 1 منچستر سیتی
پیروزی
» 1396/2/3 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : 71 مونرئال - 101 سانچز
آرسنال 2 - 2 منچستر سیتی
تساوی
» 1396/1/13 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : ولکات مصطفی
منچستر سیتی 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1395/9/28 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : سانچز
منچستر سیتی 2 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1395/5/17 | 21:30 | یکشنبه
» گلزنان : ایوبی، والکات ، آکپوم
منچستر سیتی 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1395/2/19 | 19:30 | شنبه
» گلزنان : ژیرود - سانچز
آرسنال 2 - 1 منچستر سیتی
پیروزی
» 1394/9/30 | 23:30 | دوشنبه
» گلزنان : ولکات 33 ژیرو 45
منچستر سیتی 0 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1393/10/28 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : کازورلا '24 ژیرو '67
آرسنال 2 - 2 منچستر سیتی
تساوی
» 1393/6/22 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : ویلشر - سانچز
آرسنال 3 - 0 منچستر سیتی
پیروزی
» 1393/5/19
» گلزنان : کازورلا - رمسی - ژیرو
آرسنال 1 - 1 منچستر سیتی
تساوی
» 1393/1/9 | 22:00 | شنبه
» گلزنان : فلامینی
منچستر سیتی 6 - 3 آرسنال
شکست
» 1392/9/23 | 16:15 | شنبه
» گلزنان : ولکات(2)- مرتساکر
منچستر سیتی 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1392/5/19 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : ولکات - رمزی - ژیرو
آرسنال 0 - 2 منچستر سیتی
شکست
» 1391/10/24 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : میلنر - ژکو
منچستر سیتی 1 - 1 آرسنال
تساوی
» 1391/7/2 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : کوشیلنی - لسکات
آرسنال 0 - 2 منچستر سیتی
شکست
» 1391/5/6 | ساعت:دقیقه | جمعه
» گلزنان : Zabaleta 41,Toure 44
آرسنال 1 - 0 منچستر سیتی
پیروزی
» 1391/1/20 | 19:30 | شنبه
» گلزنان : میکل آرتتا(87)
منچستر سیتی 1 - 0 آرسنال
شکست
» 1390/9/27 | 19:30 | یکشنبه
» گلزنان : -
آرسنال 0 - 1 منچستر سیتی
شکست
» 1390/9/8 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : ژکو
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی