کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - برنلی
آرسنال 2 - 1 برنلی
پیروزی
» 1398/5/26 | 16:0 | شنبه
» گلزنان : 13' لاکازت - 64' اوبامیانگ
آرسنال 3 - 1 برنلی
پیروزی
» 1398/2/22 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : 52' 63' اوبامیانگ - 94' ان کتیا
آرسنال 3 - 1 برنلی
پیروزی
» 1397/10/1 | 16:0 | شنبه
» گلزنان : 14' اوبامیانگ - 48' اوبامیانگ - 91' ایوبی
آرسنال 5 - 0 برنلی
پیروزی
» 1397/2/16 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان : 14' 75' اوبامیانگ - 45' لاکازت - 54' کولاسیناچ - 63' ایوبی
برنلی 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1396/9/5 | 17:30 | یکشنبه
» گلزنان : 90' سانچز (P)
آرسنال 2 - 1 برنلی
پیروزی
» 1395/11/3 | 17:45 | یکشنبه
» گلزنان : مصطفی ، سانچز
برنلی 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1395/7/11 | 19:00 | یکشنبه
» گلزنان : کوشیلنی
آرسنال 2 - 1 برنلی
پیروزی
» 1394/11/10 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : چمبرز 19 سانچز 53
برنلی 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1394/1/22 | 21:00 | شنبه
» گلزنان : رمزی 11
آرسنال 3 - 0 برنلی
پیروزی
» 1393/8/10 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : سانچز (2) - چمبرز
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی