کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - واتفورد
واتفورد 2 - 2 آرسنال
تساوی
» 1398/6/24 | 20:0 | یکشنبه
» گلزنان : 22' اوبامیانگ - 32' اوبامیانگ
واتفورد 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1398/1/26 | 23:30 | دوشنبه
» گلزنان : 10' اوبامیانگ
آرسنال 2 - 0 واتفورد
پیروزی
» 1397/7/7 | 17:30 | شنبه
» گلزنان : 80' گل به خودی - 83' اوزیل
آرسنال 3 - 0 واتفورد
پیروزی
» 1396/12/20 | 17:0 | یکشنبه
» گلزنان : 8' مصطفی - 59' اوبامیانگ - 77' میخیتاریان
واتفورد 2 - 1 آرسنال
شکست
» 1396/7/22 | 20:0 | شنبه
» گلزنان : 39' مرتساکر
آرسنال 1 - 2 واتفورد
شکست
» 1395/11/12 | 23:15 | سه شنبه
» گلزنان : ایوبی
واتفورد 1 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1396/6/5 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : کازورلا ، سانچز ، اوزیل
آرسنال 4 - 0 واتفورد
پیروزی
» 1395/1/14 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : سانچز 4 ایوبی 38 بلرین 48 ولکات 90
آرسنال 1 - 2 واتفورد
شکست
» 1394/12/23 | 17:00 | یکشنبه
» گلزنان : ولبک
واتفورد 0 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1394/7/25 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : سانچز 62 ژیرو 68 رمزی 74
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی