کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - هادرزفیلدتاون
هادرزفیلدتاون 1 - 2 آرسنال
پیروزی
» 1397/11/20 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : 16' آیوبی - 44' لاکازت
آرسنال 1 - 0 هادرزفیلدتاون
پیروزی
» 1397/9/17 | 18:30 | شنبه
» گلزنان : 83' توریرا
هادرزفیلدتاون 0 - 1 آرسنال
پیروزی
» 1397/2/23 | 18:30 | یکشنبه
» گلزنان : 38' اوبامیانگ
آرسنال 5 - 0 هادرزفیلدتاون
پیروزی
» 1396/9/8 | 23:15 | چهارشنبه
» گلزنان : 4' لاکازت - 68' و 87' ژیرو - 69' سانچز - 72' اوزیل
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی