کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال - اوسترشوندس
آرسنال 1 - 2 اوسترشوندس
شکست
» 1396/12/3 | 23:30 | پنجشنبه
» گلزنان : 47' کولاسیناچ
اوسترشوندس 0 - 3 آرسنال
پیروزی
» 1396/11/26 | 21:30 | پنجشنبه
» گلزنان : 13' مونرئال - 24' پاپاجیانوپولوس - 59' اوزیل
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی