آرسنال 1 (4)-(1) 1 چلسی


۱۳٩٦/۰۵/۱۵
خوب بودیم به نظرم...
فقط بیاید یه جهادی ببندیم بریم خونه والکات... شاید ما ارسنال بی والکات رو نبیبینیم ولی حداقل آیندگان نفس میکشن!