کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


چرا این پوسترها را طراحی کردی؟

من و شوهرم هردو از هواداران سرسخت آرسنال هستیم. می دانیم بسیارخوشخال کننده است که آرسنال با توجه به مشکل اختلاف زمان چین را برای تورپیش فصل خود انتخاب کرده است. علاوه بر این رزرو هتل، بلیط هواپیما و بلیطبرای بازی نیز وجود دارد، ما می خواهیم برای نشان دادن عشقمان به آرسنالکارهای فوق العاده ای انجام دهیم. به عنوان فوتبالیست حرفه ای آن ها بایدهزاران پوستر و طراحی کلاسیک و جالب که توسط هواداران خارجی ایجاد شده استرا دیده باشند اما آرسنال به ندرت به مکان هایی مانند چین سفر میکندبنابراین ما می خواهیم با توجه به این واقعیت که چین کشوری با تمدن طولانیو فرهنگ های گوناگون است برخی از این فاکتورها را در طراحی هایمان نشاندهیم. ما فکر کردیم واقعا عالی خواهد بود چیزی را طراحی کنیم که هم فرهنگعمیق چین و هم عشق صادقانه ما به آرسنال را نشان دهد.


چه مشکلاتی در طراحی پوسترها داشتی؟ چه مدت طول کشید؟

راستش، من چیزی در مورد فتوشاپ نمی دانستم. پس از چندین درس فوتشاپآنلاین شروع به کار بر روی این پوسترها کردم.بنابراین بزرگ ترین چالش منیک مشکل فنی بود. در مدت زمان دو هفته 9 تا از آن ها را تمام کردم ( به جززمان برای چاپ کردن ) اما من سال گذشته 6 تا طراحی کردم که در ان هافابرگاس و نصری به دلیل شایعات خروجشان از باشگاه وجود نداشتند. بازیکندیگری که در پوسترها نگذاشتم روزیسکی بود زیرا من از کارم راضی نبودم. اوبسیار خوش قیافه است و نتوانستم چیز مناسبی برای توصیفش پیدا کنم. همچنینبسیاری از چاپخانه ها در سایز 2 متر در 2 متر چاپ نمی کنند، خوشبختانه پساز مدت زمان طولانی موفق به انجام دادن این کار شدم.

[تصویر: gun__1342534711_fanbanner_vermaelen.jpg?ic=c569e2T]

چرا شخصیت گوان یو را به ورمالن دادی؟

در اولین فصل حضورش در آرسنال عملکردش چه در خط دفاعی و چه درکارهای هجومی کامل و بی نقص بود. او انسانی قدرتمند با پشتکار و دارایقدرت رهبری است بنابراین من به دنبال پیدا کردن فردی با این ویژگی هابودم. نخستین کسی که به ذهنم رسید گوان یو بود که به قدرت و خوش اندامیمشهور است. چینی ها قدرت را به صورت " Wei Wu " تلفظ می کنند که واقعاشبیه به تلفیظ چینی ورمالن است. درواقع گوان یو یک تصویر معروف ازوفاداری، عدالت، خیرخواهی و شجاعت است. داستان های او در مورد سفر با اسببه تنهایی برای هزاران کیلیومتر و جدا کردن قسمتی از استخوانش برای خارجکردن زهر از استخوان تیر خورده اش، در چین بسیار معروف است. ورمالن نیزتصویری استوار ( اگرچه چهره اش مانند گوان یو فرمز نیست) و قلبی وفاداردارد. من عکس گوان یو را در اینترنت پیدا کردم و این پوستر را به کمکفتوشاپ ساختم.


برای دیگر پوسترها، چرا شخصیت های خاصی به آن ها دادی؟

آرسن ونگر انسان دانایی است. با توجه به تجربه غنی و ظاهر زیبایشفکر کردم مناسب ترین شخصیت ژیانگ ژیا است. او همچنین سخت کوش و باهوش است.او در مقابل ستم های پادشاه شانگ مقاومت کرد و به پادشاهی ژو پناه برد واستاد پادشاه ژو شد. همچنین او به پادشاه کمک کرد تا پادشاه ستم گر راسرنگون سازد و دوران درخشانی را به وجود آورد.به نظر من ونگر تجارب مشابهیدارد زیرا او دانش خود را نه تنها در فوتبال بلکه در زمینه های دیگر ماننداقتصاد نیز نشان داده است.

[تصویر: gun__1342534678_fanbanner_wenger.jpg?ic=8a0b50T]

هنگامی که ژیانگ ژیا - شکل اساطیری درداستان خدایان چینی - در حال کمک به پادشاه ژو بود، تعداد زیادی استراتژیبرای افزایش قدرت و صلابت پادشاهی پیشنهاد کرد. ونگر نیز علاوه بر ایفاینقشش در آرسنال به عنوان سرمربی، کارهایی بسیار بیشتر از یکی مربی انجاممی دهد و کمکی زیادی به باشگاه می کند. به نظر می رسد او واقعا دارای قدرتهای عرفانی است.

[تصویر: gun__1342534727_fanbanner_wilshere.jpg?ic=e60ad6T]

پوستر جک ویلشر مربوط به خدا ارلنگ دررمان مشهور چینی سفر به غرب است. جک بسیار جوان و با استعداد است.یکی دیگراز شباهت هایی که دارند این است که هردوی آن ها یک سگ کوچک دارند. من دیدهام که جک تصویر سگش را در توئیتر نشان دهد.سال گذشته پس از بازی در هانگزومن و شوهرم به اندازه کافی خوش شانس بودیم که وارد mixed zone شویم و اینپوستر را به او نشان دادیم. ما در مورد این شخصیت چینی و قدرت فوق العادهاش به او گفتیم.


الهام بخش پوستر تئو ولکات نیز قهرمانی است به نام دای ژونگ از رمان مشهورچینی لبه آب. سرعت برجسته ترین چیزی است که در مورد او وجود دارد. داستانهایی در موردش وجود دارد که قادر بوده است 800 مایل در روز را به کمک سحرو جادوی خاص سفر کند، بنابراین تصویر تئو باید چابک و قدرتمند باشد.

[تصویر: gun__1342534692_fanbanner_vanpersie.jpg?ic=e72bd5T]

در طول فصل 2010/11 هوادارن چینی یک لقبجدید به رابین ونپرسی دادند - ژنرال رابین - که دلیلش عملرد برجسته او درطول فصل بود. طی هشت سال گذشته او به یک فوق ستاره تبدیل شده است که هروقتبخواهد گلزنی میکند. احساس من به او خیلی پیچیده و عمیق است و هنگام طراحیپوسترش، تصاویر زیادی به ذهنم خطور کرد. در نهایت من ماچائو را انتخابکردم. یک ژنرال در رمان چینی عاشقانه سه پادشاهی. او زمانی که جوان بود باتوانایی و شایستگی اش به چیزهای زیادی دست یافت.


آرون رمزی به عنوان خوش قیافه ترین پسر تیم و آینده باشگاه محسوب میشود،بنابراین مهم ترین چیز زمانی که شما پوستر او را طراحی میکنید این است کهخوش تیپی و جادو را برای او لحاظ کنید٬ طوری که مردم را به یاد جادوگر خطهافبک بیندازد. هیچ نمونه و طرحی برای او وجود ندارد و من فقط با تخیلمتصویر او را در نظر گرفتم.

ما ویدیویی از ورمالن ساخته ایم که در واقع نقشی که برایش طراحی کرده ای را ایفا میکند. نظرت در مورد آن چیست؟

من بسیار آن را تحسین کردم و هیجان زده شدم. در واقع تقریبا گریهکردم.ورمالن واقعا این نقش را خیلی خوب ایفا کرد. او خیلی جذاب و با ابهتبه نظر می رسد. میتوانم بگویم من تنها چند نت موسیقی ارائه داده ام و و اوآن را به آهنگ تبدیل کرده است. یکی دیگر از چیزهایی که خیلی حس میکنم ایناست که پوستر طراحی شده به خوبی توسط کارکنان آرسنال نگهداری شده است.منبسیار سپاسگزارم.


اگر ورمالن را در چین و در این تور تابستانی ببینی، می خواهی چه به او بگویی؟

می خواهم از او بپرسم مرا به یاد میاورد یا نه. همچنین می خواهم ازاو به خاطر ایفای نقشی که من طراحی کرده بودم تشکر کنم و بگویم که چقدرگوان یو در چین پرستش می شود. در چین مردم زیادی مانند مردم غرب نمی گویند" من به خدا قسم میخورم " آن ها تنها میگویند " من به گوان یو قسم میخورم!" و اکنون من به گوان یو قسم میخورم که امیدوارم توماس بتواند کاپیتانآرسنال شود و در اشبرتون بازنشسته شود.


چرا آرسنال را تا این حد دوست داری؟ چقدر از آمدن آرسنال به چین در این تابستان هیجان زده ای؟

من نخستین بار 10 سال قبل عشق به آرسنال را احساس کردم. این عشق باگذشت زمان رشد کرد اما واقعا نمیدانم چرا، زیرا شما هرگز نمی توانید عشقرا تجزیه و تحلیل کنید. این ایمان و اعتقاد است. این احساسی است که ازاعماق قلبتان می آید. من و شوهرم بسیار از این تور چین هیجان زده ایم. ماحتی زمان بیشتری را نسبت به سال گذشته به آن اختصاص داده ایم.آلبومی ازتصاویر آرسنال درست کرده ایم و بلیط هر دو بازی در پکن و هونگ کونگ راخریده ایم. من از لحظه اولی که آرسنال وارد چین شود تا زمانی که آن هااینجا را ترک کنند همراهشان خواهم بود.من پيش از اين در مورد آنها نگرانبودم زيرا آنها برای برای برگزاری چند ديدار دوستانه پيش فصل می‌ آمدنداما اكنون احساس بهتری دارم و آن به خاطر رفتار و عملكرد فوق العاده آنهادر سال گذشته است.

تگ ها

ثبت نظر شما
14+5=

نظرات کاربران

bazarazerbaijaan در تاریخ ۱۳٩٦/۱۱/۰٩ گفت »
1
ی ذره پول خرج کنن بهترین تیمه

دیگر خبرهای آرسنال

از همین حالا آینده‌ی الکساندر لاکازت در آرسنال مشخص شده است
لاکازت وارد آخرین سال قراردادش می‌شود و در لیست خروجی آرتتا در تابستان پیش‌رو قرار گرفته است
استون ویلا 0 آرسنال 4 The Fa WSL
یک برد حیاتی برای دختران آرسنال ...
چلسی 3 آرسنال 0  The Fa WSL
روزهای سخت برای دختران آرسنال...
تا 2023 با زینسبرگر
مصاحبه بانوی اتریشی آرسنال و سرمربی مونتمورو با سایت رسمی آرسنال
 آرسنال 1 منچسترسیتی 2 The Fa WSL
آرسنال برای صعود به لیگ قهرمانان به معجزه نیاز دارد...

آخرین نظرات

Michael Jackson در تاریخ ۱۳٩٩/۱۱/۲۵ نوشت :
سلام . خسته نباشید

ببینید بحث آنالیز رو بذاریم کنار، بانوان آرسنال پارسال با کرونا بدشانسی آوردن ، چون لیگ تعطیل شد و سهمیه هم نتونستیم بگیریم(لابی سیتی چلسی بی تاثیر نبود! اشتباه باشگاه که نب...

مربوط به چلسی 3 آرسنال 0 The Fa WSL
محمد فانتوم در تاریخ ۱۳٩٩/۱۱/۲۲ نوشت :
سلام و ارادت
من دوبار ثبت نام کردم با یک اسم.. و احتمالا قراره دوتا کارت به اسم من بیاد..که هر دوشم میخام

مربوط به همین امروز به یک هوادار رسمی تبدیل شوید
آرمان در تاریخ ۱۳٩٩/۱۱/۱۷ نوشت :
سلام
اقا ما دیگه داریم میریم تو سال 1400 چی شد پس؟
چقد دیگه انتظار!

مربوط به آیا نام شما به عنوان هوادار ثبت شده ؟!
بدرود در تاریخ ۱۳٩٩/۱۱/۰۳ نوشت :
بهترین خرید عالی من دنبالش کردم بی نظیر

مربوط به آرسنال ایوان تونی را زیر نظر دارد
علی آرسنالی در تاریخ ۱۳٩٩/۱۰/۲۱ نوشت :
ای کاش که برای این انتقال پول هزینه میکردیم و با توریرا معاوضه نمیشد چون بنظرم توریرا یه خصوصیتی در بازی کردنش تو میانه زمین بود که اونو از بازیکنای دیگر متفاوت میکرد ....

مربوط به پارتی تایم! هافبک جنگنده و قلدر اتلتیکو به آرسنال پیوست.
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی