امی مارتینز : به منتقدان ثابت کردم چقدر خوب هستم
هواداران ردینگ اسم من را صدا می‌زدند و التماس می‌کردند برای همیشه آنجا بمانم
💬امی مارتینز:
 
 "این برای من یک چالش بود زیرا من انتخاب لیدز یا ردینگ را داشتم. یکی از تیم ها برای صعود رقابت می کردند و دیگری در تلاش زیادی بود. من سبک سنگین کردم و گزینه سخت تر را انتخاب کردم زیرا می خواستم به همه نشان دهم که چه چیزی‌هایی را می‌توانم اثبات کنم و به افراد متنفر نشان دهم اشتباه می‌کنند.
 
برخی از هواداران هنوز در مورد آن بازی ۷-۵ [مقابل ردینگ] را به من یادآوری می کردند. آنها فراموش می کنند که در آن زمان فقط 18 سال داشتم. می خواستم به آنجا برگردم و ثابت كنم كه می توانم این كار را انجام دهم.
 
وی ادامه داد: "در آخرین بازی فصل ، هواداران ردینگ اسم من را فریاد می زدند و از من التماس می کردند که برای همیشه بمانم. من نمی توانم به شما بگویم که چه احساسی داشت ، اما به این را من می خواهم همیشه احساس کنم. می دانم که چقدر خوب هستم.
 
پیشنهاداتی وجود داشت [در تابستان از سایر باشگاه ها] اما وقتی من با آرسنال  قرداد امضا کردم ،برای این بود که یک روز شماره 1 برای این باشگاه شوم. این باشگاه رویایی من است و بعد از فصل قرض دادن من به ریدینگ ، احساس می کنم به همه نشان دادم که چقدر خوب هستم.
بازدید کننده : 478 نفر