پائول مارینر: حقوق اوزیل را به کسی دیگر بدهید
اگر علاقه‌ای وجود دارد بگذارید اوزیل برود
🔴انتقاد پائول مارینر مهاجم اسبق آرسنال از مسوت اوزیل:
اگر علاقه ای از سمت دیگر باشگاه ها نسبت به او هست بگذارید برود.این حقوق را به کسی دیگر بدهید.اگر هم نرفت او را سکونشین کنید به همین سادگی،یک نفر از باشگاه باید او را به اتاقی ببرد و به او بفهماند که بازیکن آرسنال بودن چه معنی ای دارد.فکر نکنم آن ها در حال حاضر مشتری ایی براش بتوانند پیدا کنند پس مجبور هستن به ترکیب اضافش کنن. 
بازدید کننده : 536 نفر