صحبت‌های امری بعد از شکست دادن بورنموث
کنفرانس مطبوعاتی اونای امری سرمربی باشگاه پس از پیروزی خانگی مقابل بورنموث
 
🎤در مورد بازی :
♦️ امروز میخواستیم نسبت به چهار بازی اول فصل یک قدم رو به جلو برداریم .تصمیم داشتیم کنترل بهتری روی بازی داشته باشیم و آگاه بودیم که کار دشواری است.بسیار سازمان یافته بازی کردیم ،در دفاع قوی بودیم،یک گل زدیم و موقعیت های دیگری هم برای زدن گل بیشتر داشتیم.نیمه ی دوم فرصت بسیار خوبی بود که اعتماد به نفسمون را حفظ کنیم،توپ را به گردش دربیاوریم و اجازه ندیم آنها با توپ موقعیت سازی کنند.تو نیمه ی اول این کار را عالی انجام دادیم اما در نیمه ی دوم شاید به خاطر اینکه فرصت ها دیر به دست آمد کنترل بازی را از دست دادیم.در مجموع از پیروزی خوشحال و مفتخر هستیم .
 
🎤آیا بازیکنان بیش از اندازه ارام و ریلکس نبودند؟
♦️ اولین مسئله برای ما آرام بودن در هنگام تملک توپ است.وقتی توپ در اختیار ما نیست میبایست قوی و سازماندهی شده باشیم چون آنها بسیار سریع حمله می‌کردند .در موقع تملک توپ میدانم که باید بیشتر پیشرفت کنیم ولی باید برای تحمیل کردن خود به حریف خونسرد بمانیم .
 
🎤از لوییز راضی هستید؟
♦️ مهم تر چیز این بود که صاحب کرنرهای فراوانی شدیم به خصوص در نیمه ی اول و این یعنی میتوانستیم گل های بیشتری بزنیم .او بسیار مثبت است.همیشه راجع به چیزهای مثبت صحبت می‌کند .او به بازیکنان جوان تیم کمک می‌کند .او دیر به ما اضافه شد ولی تعهد رفتاری فراوانی از خود نشان داده است. 
 
🎤در مورد دفاع:
♦️ آخرین باری که اینجا بازی کردیم رو به یاد دارم.میتوانیم با همچین روحیه ای پیشرفت کنیم.سطح بازی لیگ برتر فراتر از لیگ کاپ است ولی ما با روش و ایده ی یکسان در هر دو به میدان میرویم.میخواهیم از این روش بهره بگیریم.هدف پیروزی در این بازی بود و بعد تمرین راه و روشمون که در نیمه ی اول به آن دست پیدا کردیم .
 
🎤آیا جایگاهتان در جدول منصفانه است؟
♦️ این هدف امروز ما بود.رسیدن یه رتبه ی سوم برای افزایش اعتماد به نفس ما بسیار مهم بود .شاید در نیمه ی دوم تحت فشار قرار گرفتیم ولی از نظر من یک قدم رو به جلو برای بازیکنان جوان تیم بود.زمانی که در زیر فشار حملات حریف بودیم احساس ترس نکردیم .در واقع باید نیمه ی دوم را تحلیل کنیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم و این کار را خواهیم کرد ولی در مجموع نود دقیقه لایق پیروزی در این بازی بودیم . 

 

بازدید کننده : 596 نفر