همه از سرمربی حمایت میکنیم
ما گروه سرسختی هستیم ...
بازیکن فرانسوی آرسنال اذعان کرد انها باید خیلی کار کنند تا به شرایط ایده آل بازگردند اما اعتقاد دارد که این کیفیت را دارند تا بتوانند بر این شرایط غلبه کنند.
 
"مشخص است که اکنون در شرایط عالی نیستیم اما همچنان صدرنشین دور گروهی لیگ اروپا هستیم و پرقدرت به فعالیتمان در این مسابقات ادامه میدهیم. فکر میکنم در حال حاضر نیاز داریم تا خونسردی خود را حفظ کنیم و به وسیله ی آن حرکتی رو به جلو داشته باشیم. "
 
"ما هر روز به طور مدام و در کنار هم کار میکنیم تا به این مهم برسیم. کل گروه سرمربی را حمایت میکند و فکر میکنم که باشگاه هممینطور است و حمایت می کند."
 
" ما گروه سرسختی هستیم و برای بهبود شرایط تمام تلاشمان را میکنیم. 
 
 
بازدید کننده : 599 نفر