کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

لیگ برتر زیر ۲۱ سال

آرسنال ۳-۲ دربی کانتی (زیر ۲۱ سال)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۳-۲ دربی کانتی (زیر ۲۱ سال)(۲۰۱۵/۱٦)
نیوکاسل ۱-۲ آرسنال (زیر ۲۱ سال)
نیوکاسل ۱-۲ آرسنال (زیر ۲۱ سال)
آرسنال زیر ۲۱ ۴-۱ برایتون زیر ۲۱
آرسنال زیر ۲۱ ۴-۱ برایتون زیر ۲۱
آرسنال ۲-۱ لیورپول (زیر ۱۸ سال)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۲-۱ لیورپول (زیر ۱۸ سال)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۱-۲ وستبرومویچ (زیر ۲۱ سال)
آرسنال ۱-۲ وستبرومویچ (زیر ۲۱ سال)
بازدید : ۱۲۴٩
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی