کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

کارلینگ کاپ ۲۰۱۱/۲۰۱۲

آرسنال 3 - 1 شرباری
آرسنال 3 - 1 شرباری
آرسنال 2 - 1 بولتون
آرسنال 2 - 1 بولتون
آرسنال 0 - 1 منچستر سیتی
آرسنال 0 - 1 منچستر سیتی
بازدید : ۴۲۸۰
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی