کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

یورو ۲۰۱۲

Russia 4-1 Czech
Russia 4-1 Czech
Poland 1-1 Greek
Poland 1-1 Greek
Germany 1-0 Portugal
Germany 1-0 Portugal
England 1 Ukraine 0
England 1 Ukraine 0
Sweden 2 France 0
Sweden 2 France 0
Italia 2-1 Germany
Italia 2-1 Germany
بازدید : ۳۵٩٦
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی