کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

کادر فنی آرسنال

Paul Johnson

Paul Johnson

Paul Akers

Paul Akers

Neal Reynolds

Neal Reynolds

David Wales

David Wales

Kieran Hunt

Kieran Hunt

John Kelly

John Kelly

گری اودریسکول

گری اودریسکول

کولین لوین

کولین لوین

گری پیتون

گری پیتون

بورو پیریمراک

بورو پیریمراک

تونی کالبرت

تونی کالبرت

نیل بانفیلد

نیل بانفیلد

استیو بولد

استیو بولد

اونای امری

اونای امری

فردی لیونبرگ

فردی لیونبرگ

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی