loading
در حال بررسی درخواست شما

آخرین بازی در هایبوری با پیراهن سنتی

5/11/2005 1384/2/21 بازدید ۲,۳۰۵ بار

۱۱ می ۲۰۰۵ آخرین باری بود که آرسنال با پیراهن های سفید - قرمز در هایبوری بازی کرد و ۷-۰ اورتون را در هم کوبید.
در سال ۲۰۰٦ آرسنال زرشکی پوش شد و فصل آخر خود در هایبوری را با رنگی غیر رنگ معمولش به میدان رفت.

در آن بازی هواداران شعارهایی در حمایت از دنیس برگکمپ دادند و خواستار آن شدند که یک فصل دیگر در آرسنال بماند.
با کلیک به روی آیکون این رویداد، صحنه های مهم آن بازی را ببینید.