loading
در حال بررسی درخواست شما

بولتون زیر آتش

9/9/1958 1337/6/18 بازدید ۱,۹۵۱ بار

در ٩ سپتامبر ۱٩۵۸ آرسنال بولتون وندررز را ٦-۱ شکست داد. این پیروزی در حالی بدست آمد که درست سه روز قبل اورتون ٦-۱ مغلوب آرسنال شده بود.
طبق اطلاعات سایت arsenal-world.co.uk این پیروزی های ٦-۱ آرسنال در برابر بولتون بهترین پیروزی های آرسنال در برابر آنها به شمار میآید. البته پرگلترین بازی بین دو تیم، ۴-٦ به سود آرسنال تمام شد تا با ۱۰ گل زده در ٩۰ دقیقه پرگلترین بازی میان دو تیم باشد.
آرسنال در مجموع ۱۲۵ بار برابر بولتون به میدان رفته است که ۵۴ پیروزی، ۳۷ شکست و ۳۴ تساوی را به دست آورده است. ۲۲۰ گل زده آرسنال در برابر ۱٦۷ گل زده بولتون.

این بازی در 1337/6/18 انجام شده است و گلزنان آرسنال به شرح زیر بودند 

Jimmy Bloomfield    
Danny Clapton    
Dennis Evans    
David Herd    
Gordon Nutt x2    

 

جزئیات این بازی را میتوانید در اینجا مشاهده فرمایید