loading
در حال بررسی درخواست شما

گریماندی متولد شد !

11/11/1970 1349/8/20 بازدید ۱,۸۲۸ بار

ژیلز گریماندی به روز ۱۱ نوامبر ۱٩۷۰ در گاپ فرانسه به دنیا آمد.
او در تیم های گاپ، موناکو، آرسنال و کوولرادو راپید بازی کرد و هم اکنون از اسکات های آرسنال به شمار میآید. وی یک مدافع بود.