loading
در حال بررسی درخواست شما

آرسنال، آرسنال شد

4/3/1914 1293/1/13 بازدید ۱,۵۰۸ بار

در سوم آوریل ۱٩۱۴ نام "ولویچ" رسما از باشگاه برداشته شد و نام جدید بروی باشگاه قرار گرفت و "آرسنال"، آرسنال شد.