کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

تمرینات آرسنال

تمرینات پیش فصل ۲۰۱۲/۱۳ - ۱۷ جولای
تمرینات پیش فصل ۲۰۱۲/۱۳ - ۱۷ جولای
دیوید بکهام ۲۰۱۳
دیوید بکهام ۲۰۱۳
اندرلخت -- آرسنال
اندرلخت -- آرسنال
ساندرلند -- ارسنال 14/15
ساندرلند -- ارسنال 14/15
ارسنال -- برنلی
ارسنال -- برنلی
سوانسی سیتی -- ارسنال
سوانسی سیتی -- ارسنال
تمرینات مجدد الیور ژیرود
تمرینات مجدد الیور ژیرود
آرسنال -- منچستر یونایتد 2014/15
آرسنال -- منچستر یونایتد 2014/15
آرسنال - دورتمند 2015/14
آرسنال - دورتمند 2015/14
وستبرومویچ البیول -- ارسنال
وستبرومویچ البیول -- ارسنال
ارسنال -- ساوتمپتون 2015/14
ارسنال -- ساوتمپتون 2015/14
استوک سیتی - ارسنال 2014/15
استوک سیتی - ارسنال 2014/15
گالاتسرایی -- آرسنال 2014/15
گالاتسرایی -- آرسنال 2014/15
آرسنال -- نیوکاسل یونایتد 2014/15
آرسنال -- نیوکاسل یونایتد 2014/15
لیورپول -- آرسنال 2014/15
لیورپول -- آرسنال 2014/15
آرسنال - هال سیتی(حذفی)(2014/15)
آرسنال - هال سیتی(حذفی)(2014/15)
آرسنال - استوک سیتی 2014/15
آرسنال - استوک سیتی 2014/15
منچسترسیتی - آرسنال 2014/15
منچسترسیتی - آرسنال 2014/15
برایتون - آرسنال (حذفی)(2014/15)
برایتون - آرسنال (حذفی)(2014/15)
ارسنال - استون ویلا (2014/15)
ارسنال - استون ویلا (2014/15)
تاتنهام - آرسنال 2014/15
تاتنهام - آرسنال 2014/15
آرسنال - لستر سیتی 2014/15
آرسنال - لستر سیتی 2014/15
آرسنال - میدرزبرو (2014/15)(حذفی)
آرسنال - میدرزبرو (2014/15)(حذفی)
کریستال پالاس - آرسنال 2014/15
کریستال پالاس - آرسنال 2014/15
آرسنال - موناکو (2014/15)
آرسنال - موناکو (2014/15)
آرسنال - اورتون 2014/15
آرسنال - اورتون 2014/15
کوینز پارک رنجرز - آرسنال 2014/15
کوینز پارک رنجرز - آرسنال 2014/15
منچستریونایتد - آرسنال (حذفی)(2014/15)
منچستریونایتد - آرسنال (حذفی)(2014/15)
آرسنال - وستهام یونایتد 2014/15
آرسنال - وستهام یونایتد 2014/15
موناکو - آرسنال (2014/15)
موناکو - آرسنال (2014/15)
نیوکاسل - آرسنال (2014/15)
نیوکاسل - آرسنال (2014/15)
ارسنال - لیورپول 2014/15
ارسنال - لیورپول 2014/15
برنلی -- آرسنال (2014/15)
برنلی -- آرسنال (2014/15)
ردینگ -- آرسنال (جذفی)(2014/15)
ردینگ -- آرسنال (جذفی)(2014/15)
آرسنال - چلسی (2014/15)
آرسنال - چلسی (2014/15)
 هال سیتی - آرسنال
هال سیتی - آرسنال
آرسنال - سوانسی (2014/15)
آرسنال - سوانسی (2014/15)
منچستریونایتد - آرسنال (2014/15)
منچستریونایتد - آرسنال (2014/15)
آرسنال - ساندرلند (2014/15)
آرسنال - ساندرلند (2014/15)
آرسنال - وستبرومویچ البیون (2014/15)
آرسنال - وستبرومویچ البیون (2014/15)
آرسنال - استون ویلا (فینال جام حذفی)
آرسنال - استون ویلا (فینال جام حذفی)
شروع تمرینات پیش فصل (2015/16) ارسنال
شروع تمرینات پیش فصل (2015/16) ارسنال
اغاز تمرینات پیترچک با ارسنال
اغاز تمرینات پیترچک با ارسنال
آرسنال ×× وستهام (تمرینات)
آرسنال ×× وستهام (تمرینات)
کریستال پالاس ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
کریستال پالاس ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
نیوکاسل ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
نیوکاسل ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× استوک سیتی (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× استوک سیتی (۲۰۱۵/۱٦)
چلسی - آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
چلسی - آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
تاتنهام - آرسنال (کارلینگ کاپ)(۲۰۱۵/۱٦)
تاتنهام - آرسنال (کارلینگ کاپ)(۲۰۱۵/۱٦)
لسترسیتی - آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
لسترسیتی - آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× المپیاکوس(لیگ قهرمانان ۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× المپیاکوس(لیگ قهرمانان ۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× منچستریونایتد (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× منچستریونایتد (۲۰۱۵/۱٦)
واتفورد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
واتفورد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال - بایرن مونیخ (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال - بایرن مونیخ (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× اورتون (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× اورتون (۲۰۱۵/۱٦)
شفیلد ونزدی ×× آرسنال (جام اتحادیه)(۲۰۱۵/۱٦)
شفیلد ونزدی ×× آرسنال (جام اتحادیه)(۲۰۱۵/۱٦)
سوانسی سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
سوانسی سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
بایرن مونیخ ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
بایرن مونیخ ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× تاتنهام
آرسنال ×× تاتنهام
وستبرومیچ البیون ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
وستبرومیچ البیون ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× دیناموزاگرب (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× دیناموزاگرب (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساندرلند (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساندرلند (۲۰۱۵/۱٦)
اولمپیاکوس ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
اولمپیاکوس ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
استون ویلا ×× آرسنال
استون ویلا ×× آرسنال
آرسنال ×× منچستر سیتی
آرسنال ×× منچستر سیتی
تمرینات آماده‌سازی برای بازی با ساوتهمپتون
تمرینات آماده‌سازی برای بازی با ساوتهمپتون
آرسنال ×× نیوکاسل (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× نیوکاسل (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساندرلند (جام حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساندرلند (جام حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
لیورپول ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
لیورپول ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
استوک سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
استوک سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
جلسه تمرینی آرسنال برای بازی با چلسی
جلسه تمرینی آرسنال برای بازی با چلسی
آرسنال ×× برنلی (حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× برنلی (حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساوتمپتون (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× ساوتمپتون (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× هال سیتی (جام حذفی)
آرسنال ×× هال سیتی (جام حذفی)
تمرین آرسنال برای بازی با بارسلونا
تمرین آرسنال برای بازی با بارسلونا
منچستر یونایتد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
منچستر یونایتد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× سوانسی (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× سوانسی (۲۰۱۵/۱٦)
تاتنهام ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
تاتنهام ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
هال سیتی ×× آرسنال (جام حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
هال سیتی ×× آرسنال (جام حذفی)(۲۰۱۵/۱٦)
بارسلونا ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
بارسلونا ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
اورتون ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
اورتون ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× واتفورد (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× واتفورد (۲۰۱۵/۱٦)
وستهام یونایتد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
وستهام یونایتد ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× کریستال پالاس (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ×× کریستال پالاس (۲۰۱۵/۱٦)
ساندرلند ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
ساندرلند ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
منچستر سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
منچستر سیتی ×× آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
روز توپچی های نوجوان
روز توپچی های نوجوان
بازدید : ۵۸۰۲
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی