کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

لیگ برتر ۲۰۱۵/۱٦

آرسنال ۰-۲ وستهام یونایتد
آرسنال ۰-۲ وستهام یونایتد
کریستال پالاس ۱-۲ آرسنال
کریستال پالاس ۱-۲ آرسنال
آرسنال ۰-۰ لیورپول
آرسنال ۰-۰ لیورپول
نیوکاسل ۰-۱ آرسنال
نیوکاسل ۰-۱ آرسنال
آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۲-۰ استوک سیتی
آرسنال ۲-۰ استوک سیتی
چلسی ۲-۰ آرسنال
چلسی ۲-۰ آرسنال
لسترسیتی ۲-۵ آرسنال
لسترسیتی ۲-۵ آرسنال
آرسنال ۳-۰ منچستر یونایتد
آرسنال ۳-۰ منچستر یونایتد
واتفورد ۰-۳ آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
واتفورد ۰-۳ آرسنال (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۲-۱ اورتون (۲۰۱۵/۱٦)
آرسنال ۲-۱ اورتون (۲۰۱۵/۱٦)
سوانسی سیتی ۰-۳ آرسنال
سوانسی سیتی ۰-۳ آرسنال
آرسنال۱-۱ تاتنهام
آرسنال۱-۱ تاتنهام
وستبرومویچ ۲-۱ آرسنال
وستبرومویچ ۲-۱ آرسنال
نوریچ سیتی ×× آرسنال
نوریچ سیتی ×× آرسنال
نوریچ سیتی ۱-۱ آرسنال
نوریچ سیتی ۱-۱ آرسنال
آرسنال ۳-۱ ساندرلند
آرسنال ۳-۱ ساندرلند
استون ویلا ۰-۲ آرسنال
استون ویلا ۰-۲ آرسنال
آرسنال ۲-۱ منچستر سیتی
آرسنال ۲-۱ منچستر سیتی
ساوتمپتون ۴-۰ آرسنال
ساوتمپتون ۴-۰ آرسنال
آرسنال ۲-۰ بورنموث
آرسنال ۲-۰ بورنموث
آرسنال ۱-۰ نیوکاسل
آرسنال ۱-۰ نیوکاسل
لیورپول ۳-۳ آرسنال
لیورپول ۳-۳ آرسنال
استوک سیتی ۰-۰ آرسنال
استوک سیتی ۰-۰ آرسنال
استوک سیتی ۰-۰ آرسنال
استوک سیتی ۰-۰ آرسنال
آرسنال ۰-۱ چلسی
آرسنال ۰-۱ چلسی
آرسنال ۰-۰ ساوتمپتون
آرسنال ۰-۰ ساوتمپتون
بورنموث ۰-۲ آرسنال
بورنموث ۰-۲ آرسنال
آرسنال ۲-۱ لسترسیتی
آرسنال ۲-۱ لسترسیتی
منچستریونایتد ۳-۲ آرسنال
منچستریونایتد ۳-۲ آرسنال
آرسنال ۱-۲ سوانسی
آرسنال ۱-۲ سوانسی
تاتنهام ۲-۲ آرسنال
تاتنهام ۲-۲ آرسنال
اورتون ۰-۲ آرسنال
اورتون ۰-۲ آرسنال
آرسنال ۴-۰ واتفورد
آرسنال ۴-۰ واتفورد
وستهام یونایتد ۳-۳ آرسنال
وستهام یونایتد ۳-۳ آرسنال
آرسنال ۱-۱ کریستال پالاس
آرسنال ۱-۱ کریستال پالاس
آرسنال ۲-۰ وستبرومویچ البیون
آرسنال ۲-۰ وستبرومویچ البیون
ساندرلند ۰-۰ آرسنال
ساندرلند ۰-۰ آرسنال
آرسنال ۱-۰ نوریچ سیتی
آرسنال ۱-۰ نوریچ سیتی
منچسترسیتی ۲-۲ آرسنال
منچسترسیتی ۲-۲ آرسنال
بازدید : ۱۵٦۳
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی