کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

لیگ قهرمانان ۲۰۱۱/۲۰۱۲

بازی حذفی - اودینزه
بازی حذفی - اودینزه
بازی حذفی - اودینزه
بازی حذفی - اودینزه
دورتموند 1-1 آرسنال
دورتموند 1-1 آرسنال
بورسیا دورتموند 1 - 1 آرسنال
بورسیا دورتموند 1 - 1 آرسنال
آرسنال 2 - 1 المپیاکوس
آرسنال 2 - 1 المپیاکوس
المپیک مارسی - 1 آرسنال
المپیک مارسی - 1 آرسنال
المپیک مارسی 0 - 1 آرسنال
المپیک مارسی 0 - 1 آرسنال
آرسنال 0 - 0 المپیک مارسی
آرسنال 0 - 0 المپیک مارسی
آرسنال 2 - 1 دورتموند
آرسنال 2 - 1 دورتموند
المپیاکوس 3 - 1 آرسنال
المپیاکوس 3 - 1 آرسنال
آرسنال 3-0 میلان
آرسنال 3-0 میلان
بازدید : ۵٦۰٦
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی