کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

کارلینگ کاپ (۲۰۱۵/۱٦)

تاتنهام ۱-۲ آرسنال (کارلینگ کاپ)
تاتنهام ۱-۲ آرسنال (کارلینگ کاپ)
شفیلد ونزدی ۳-۰ آرسنال
شفیلد ونزدی ۳-۰ آرسنال
بازدید : ۱٩۴۰
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی