کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

جام اتحادیه (۲۰۱٦/۱۷)

ناتنگهام فارست ۰-۴ آرسنال
ناتنگهام فارست ۰-۴ آرسنال
آرسنال ۲-۰ ریدینگ
آرسنال ۲-۰ ریدینگ
بازدید : ۷۸۲
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی