loading
در حال بررسی درخواست شما

بخش عمده هر تیمی به افکار مربی آن است.

دستمزد آرسنالی ها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۵

کمپانی سیتروئن و آرسنال

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۵

سوال

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲۸

آرسنال اگه به هدفش برسه قهرمانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۳

طرفداری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

پیشنهاد آرسنال

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۹

نظرتون چیه؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۸

ویگان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۱

آرسنال - ونگر - قهرمانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۷

آرسنال و چلسی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۶