loading
در حال بررسی درخواست شما

دسته نوشته های یک آرسنالی

در مورد شروین و رضا(شایان)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۷

یکی به من کمک کنه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

فابرگاس۲ بخونید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳

فابرگاس۲ بخونید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳

یه سوال از همتون دارم????

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۷

آرسنال۵-چلسی۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۷

سیاست های ونگر کثیف نیست

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۲

ونگر و ۳۰ ۴۰ میلیون؟؟؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۱

آرسنال

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۱