کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

افتخارات تیم بانوان

UEFA WOMEN'S CUP WINNERS (1)

2007    Beat Umeå IK 1-0 on aggregate
 

FA WOMEN'S SUPER LEAGUE CHAMPIONS (2)

2012, 2011
 

FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CHAMPIONS (12)

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 1997, 1995, 1993
 

THE FA WSL CONTINENTAL CUP WINNERS (4)

2015, 2013, 2012, 2011
 

FA WOMEN'S CUP WINNERS (14)

2016    Beat Chelsea 1-0
2014    Beat Everton 2-0
2013    Beat Bristol Academy 3-0
2011    Beat Bristol Academy 2-0
2009    Beat Sunderland 2-1
2008    Beat Leeds United 4-1
2007    Beat Charlton Athletic 4-1
2006    Beat Leeds United 5-0
2004    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Fulham 1-0
1999    Beat Southampton Saints 2-0
1998    Beat Croydon 3-2
1995    Beat Liverpool 3-2
1993    Beat Doncaster Belles 3-0
 

FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CUP WINNERS (10)

2009    Beat Doncaster Rovers Belles 5-0
2007    Beat Leeds United 1-0
2005    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Tranmere Rovers 3-0
2000    Beat Croydon 4-1
1999    Beat Everton 3-1
1998    Beat Croydon 4-2 on penalties (after 0-0 draw)
1994    Beat Doncaster Belles 4-0
1993    Beat Knowsley 3-0
1992    Beat Millwall Lionesses 1-0
 

FA WOMEN'S COMMUNITY SHIELD WINNERS (4+1 SHARED)

2007/2008    Beat Everton 1-0
2006/2007    Beat Everton 3-0
2005/2006    Beat Charlton Athletic 4-0
2001/2002    Beat Doncaster Belles 5-2
1999/2000    Drew with Charlton Athletic 1-1 (shared)
 

LONDON COUNTY FA WOMEN'S CUP WINNERS (10)

2011    Beat Millwall 1-0
2010    Beat Millwall 6-0
2009    Beat Millwall 3-2
2008    Beat Millwall 3-1
2007    Beat Millwall 2-0
2004    Beat Fulham 4-0
2000    Beat Wimbledon 3-0
1997    Beat Millwall 2-0
1996    Beat Millwall 2-1
1995    Beat Millwall 4-2


Read more at https://www.arsenal.com/women/honours#zrpaScq6Je3lb06G.99
 

UEFA WOMEN'S CUP WINNERS (1)

2007    Beat Umeå IK 1-0 on aggregate
 

FA WOMEN'S SUPER LEAGUE CHAMPIONS (2)

2012, 2011
 

FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CHAMPIONS (12)

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 1997, 1995, 1993
 

THE FA WSL CONTINENTAL CUP WINNERS (4)

2015, 2013, 2012, 2011
 

FA WOMEN'S CUP WINNERS (14)

2016    Beat Chelsea 1-0
2014    Beat Everton 2-0
2013    Beat Bristol Academy 3-0
2011    Beat Bristol Academy 2-0
2009    Beat Sunderland 2-1
2008    Beat Leeds United 4-1
2007    Beat Charlton Athletic 4-1
2006    Beat Leeds United 5-0
2004    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Fulham 1-0
1999    Beat Southampton Saints 2-0
1998    Beat Croydon 3-2
1995    Beat Liverpool 3-2
1993    Beat Doncaster Belles 3-0
 

FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CUP WINNERS (10)

2009    Beat Doncaster Rovers Belles 5-0
2007    Beat Leeds United 1-0
2005    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Tranmere Rovers 3-0
2000    Beat Croydon 4-1
1999    Beat Everton 3-1
1998    Beat Croydon 4-2 on penalties (after 0-0 draw)
1994    Beat Doncaster Belles 4-0
1993    Beat Knowsley 3-0
1992    Beat Millwall Lionesses 1-0
 

FA WOMEN'S COMMUNITY SHIELD WINNERS (4+1 SHARED)

2007/2008    Beat Everton 1-0
2006/2007    Beat Everton 3-0
2005/2006    Beat Charlton Athletic 4-0
2001/2002    Beat Doncaster Belles 5-2
1999/2000    Drew with Charlton Athletic 1-1 (shared)
 

LONDON COUNTY FA WOMEN'S CUP WINNERS (10)

2011    Beat Millwall 1-0
2010    Beat Millwall 6-0
2009    Beat Millwall 3-2
2008    Beat Millwall 3-1
2007    Beat Millwall 2-0
2004    Beat Fulham 4-0
2000    Beat Wimbledon 3-0
1997    Beat Millwall 2-0
1996    Beat Millwall 2-1
1995    Beat Millwall 4-2


Read more at https://www.arsenal.com/women/honours#zrpaScq6Je3lb06G.99


 
UEFA WOMEN'S CUP WINNERS (1)      لیگ قهرمانان اروپا 
2007    Beat Umeå IK 1-0 on aggregate
 
 
 
FA WOMEN'S SUPER LEAGUE CHAMPIONS (2)  ورژن قدیم لیگ بانوان
2012, 2011
 
 
 
FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CHAMPIONS (12)  لیگ بانوان در دو بخش تیم های ضعیف و قوی (ورژن قدیم )
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 1997, 1995, 1993
 
 
THE FA WSL CONTINENTAL CUP WINNERS (4)  کانتی کاپ 
2011, 2012, 2013,2015,2018
 
 
FA WOMEN'S CUP WINNERS (14) جام حذفی 
2016    Beat Chelsea 1-0
2014    Beat Everton 2-0
2013    Beat Bristol Academy 3-0
2011    Beat Bristol Academy 2-0
2009    Beat Sunderland 2-1
2008    Beat Leeds United 4-1
2007    Beat Charlton Athletic 4-1
2006    Beat Leeds United 5-0
2004    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Fulham 1-0
1999    Beat Southampton Saints 2-0
1998    Beat Croydon 3-2
1995    Beat Liverpool 3-2
1993    Beat Doncaster Belles 3-0
 
 
 
FA WOMEN'S PREMIER LEAGUE CUP WINNERS (10)  ورژن قدیمی جام حذفی بانوان 
2009    Beat Doncaster Rovers Belles 5-0
2007    Beat Leeds United 1-0
2005    Beat Charlton Athletic 3-0
2001    Beat Tranmere Rovers 3-0
2000    Beat Croydon 4-1
1999    Beat Everton 3-1
1998    Beat Croydon 4-2 on penalties (after 0-0 draw)
1994    Beat Doncaster Belles 4-0
1993    Beat Knowsley 3-0
1992    Beat Millwall Lionesses 1-0
 
 
FA WOMEN'S COMMUNITY SHIELD WINNERS (4+1 SHARED) کامیونیتی شیلد از ورژن های قدیمی تورمنت های بانوان 
2007/2008    Beat Everton 1-0
2006/2007    Beat Everton 3-0
2005/2006    Beat Charlton Athletic 4-0
2001/2002    Beat Doncaster Belles 5-2
1999/2000    Drew with Charlton Athletic 1-1 (shared)
 
 
LONDON COUNTY FA WOMEN'S CUP WINNERS (10) 
2011    Beat Millwall 1-0
2010    Beat Millwall 6-0
2009    Beat Millwall 3-2
2008    Beat Millwall 3-1
2007    Beat Millwall 2-0
2004    Beat Fulham 4-0
2000    Beat Wimbledon 3-0
1997    Beat Millwall 2-0
1996    Beat Millwall 2-1
 
 
بازدید : ٦۵,٦٩٩ بار

ثبت نظر شما
5+2 =

نظرات کاربران

Vishka در تاریخ ۱۳٩٦/۰٩/۰۷ گفت »
پر افتخار ترین تیم بانوان انگلستانیم
ویوا آرسنال لیدیز
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی