کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان قرضی

دروازبانان آرسنال

مدافعان آرسنال

هافبک های آرسنال

محمد الننی

4 . محمد الننی

هنریک میخیتاریان

7 . هنریک میخیتاریان

لوکاس توریرا

11 . لوکاس توریرا

متئو گندوزی

29 . متئو گندوزی

مهاجمین آرسنال

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی