loading
در حال بررسی درخواست شما
Arsenal

دیدارهای آینده...لیستی که این زیر مشاهده می کنید برنامه ی بازی های 7 تیمی هست که از
نظر من تا پایان فصل سرنوشتشون تا حدود زیادی به همدیگه وابستس...


البته این برنامه تا 22 مارس سال 2014 یعنی دوم فروردین سال 1393(91
روز دیگه) تنظیم شده...توضیحات :بازیهایی که با رنگ قرمز نوشته شدن از دیدگاه نگارنده (بنده)
دیدارهایی هستند که برای تیم مذکور احتمال از دست دادن امتیاز در نظر گرفته شده...ترتیب
نوشته شدن تیم ها هم براساس جایگاه اونها در جدوله...1 – آرسنال    مجموع بازی ها :
18 لیگ برتر: 15   جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا : 2   لیگ کاپ : 0 

آرسنال – چلسی23/12/2013                  دوشنبه 2 دی 1392وستهام – آرسنال26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392نیوکاسل – آرسنال29/12/2013                  یکشنبه8دی1392                                                آرسنال – کاردیف1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392آرسنال – تاتنهام                 جام حذفی                         4/1/2014                      شنبه 14 دی 1392           استون ویلا – آرسنال13/1/2014                   دوشنبه 23 دی 1392آرسنال – فولام18/1/2014                  
شنبه 28 دی 1392ساوتهمپتون –
آرسنال28/1/2014                   سه شنبه 8 بهمن 1392آرسنال – کریستال پالاس2/2/2014                    
یکشنبه 12 بهمن 1392لیورپول –
آرسنال8/2/2014                     شنبه 19 بهمن 1392آرسنال – منچستریونایتد12/2/2014                   چهارشنبه 23 بهمن 1392آرسنال – بایرن مونیخ          لیگ قهرمانان اروپا          19/2/2014                   چهارشنبه 30 بهمن 1392   آرسنال – ساندرلند22/2/2014                    شنبه 3 اسفند 1392استوک سیتی – آرسنال1/3/2014                      شنبه 10 اسفند 1392آرسنال – سوانزی8/3/2014                      شنبه 17 اسفند 1392بایرن مونیخ – آرسنال          لیگ
قهرمانان اروپا              
                                11/3/2014                    سه شنبه 20اسفند 1392    تاتنهام – آرسنال15/3/2014                    شنبه 24 اسفند 1392چلسی – آرسنال       22/3/2014                        شنبه 2 فروردین
1393  
 2 – لیورپول مجموع بازی ها : 16 لیگ برتر: 15  جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا :
0   لیگ کاپ : 0 لیورپول –
کاردیف              21/12/2013                  شنبه 30 آذر 1392منچستر سیتی – لیورپول       26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392چلسی– لیورپول                  29/12/2013                  یکشنبه 8 دی 1392                                لیورپول – هال
سیتی            1/1/2014                     چهارشنبه 11 دی 1392لیورپول – اولدهام
یونایتد       
جام حذفی5/1/2014                     یکشنبه 15 دی 1392      استوک سیتی – لیورپول        12/1/2014                   یکشنبه 22 دی 1392لیورپول – استون ویلا           18/1/2014                   
شنبه 28 دی 1392لیورپول – اورتون               28/1/2014                    سه شنبه 8 بهمن 1392وستبرومویچ  – لیورپول  
    2/2/2014                      یکشنبه 12 بهمن 1392لیورپول –
آرسنال               8/2/2014                       شنبه 19 بهمن 1392فولام – لیورپول                 12/2/2014                     چهارشنبه 23 بهمن 1392لیورپول – سوانزی             22/2/2014                      شنبه 3 اسفند 1392ساوتهمپتون – لیورپول         1/3/2014                        شنبه 10 اسفند 1392لیورپول – ساندرلند            8/3/2014                        شنبه 17 اسفند 1392منچستریونایتد – لیورپول    15/3/2014                      شنبه 24 اسفند 1392کاردیف – لیورپول           22/3/2014                      شنبه 2 فروردین 1393               3 – چلسی  مجموع بازی ها :
18 لیگ برتر: 15  جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا :
2   لیگ کاپ : 0 آرسنال – چلسی            23/12/2013                  دوشنبه 2 دی 1392چلسی – سوانزی            26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392چلسی – لیورپول             29/12/2013                  یکشنبه 8 دی 1392                                ساوتهمپتون– چلسی         1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392دربی کانتی –
چلسی           
جام حذفی5/1/2014                      یکشنبه 15 دی 1392            هال سیتی – چلسی         11/1/2014                     شنبه 21 دی 1392چلسی – منچستریونایتد
    19/1/2014                    یکشنبه 29 دی 1392چلسی – وستهام             29/1/2014                    چهارشنبه
9 بهمن 1392منچسترسیتی –
چلسی      3/2/2014                      دوشنبه 13 بهمن 1392چلسی – نیوکاسل           8/2/2014                      شنبه 19 بهمن 1392وستبرمویچ – چلسی       11/2/2014                     سه شنبه 22 بهمن 1392چلسی – اورتون         22/2/2014                      شنبه 3 اسفند 1392گالاتاسرای – چلسی              لیگ
قهرمانان اروپا26/2/2014                      چهارشنبه 7 اسفند 1392  فولام – چلسی             1/3/2014                         شنبه
10 اسفند 1392چلسی – تاتنهام            8/3/2014                         شنبه
17 اسفند 1392استون ویلا –
چلسی     15/3/2014                        شنبه 24 اسفند 1392چلسی –
گالاتاسرای                
لیگ
قهرمانان اروپا11/3/2014                        سه شنبه 20اسفند 1392   چلسی – آرسنال          22/3/2014                        شنبه 2 فروردین 1393    

 

 


4 – منچسترسیتی   مجموع بازی ها : 20 لیگ برتر: 15  جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا :
2   لیگ کاپ : 2 فولام – منچسترسیتی                21/12/2013                  شنبه 30 آذر 1392منچسترسیتی – لیورپول            26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392منچسترسیتی – کریستال پالاس    28/12/2013                  شنبه 7 دی 1392                                سوانزی – منچسترسیتی           1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392بلکبرن – منچسترسیتی       جام حذفی    4/1/2014                      شنبه14دی1392  
       منچستر سیتی – وستهام
       
لیگ کاپ     7/1/2014                      سه شنبه 17 دی 1392  نیوکاسل – منچسترسیتی          12/1/2014                    یکشنبه 22 دی 1392منچسترسیتی – کاردیف           18/1/2014                      شنبه
28 دی 1392وستهام - منچستر سیتی          لیگ کاپ    21/1/2014                      سه شنبه 1بهمن 1392  تاتنهام – منچسترسیتی             29/1/2014                      چهارشنبه 9 بهمن 1392منچسترسیتی – چلسی             3/2/2014                        دوشنبه
13 بهمن 1392نوریچ – منچسترسیتی             8/2/2014                        شنبه 19 بهمن 1392منچسترسیتی – ساندرلند         12/2/2014                       چهارشنبه 23 بهمن 1392منچسترسیتی – بارسلونا          لیگ قهرمانان اروپا18/2/2014                       چهارشنبه30بهمن1392منچسترسیتی – استوک سیتی 22/2/2014                        شنبه 3 اسفند 1392منچستریونایتد – منچسترسیتی1/3/2014                          شنبه 10 اسفند 1392منچسترسیتی – استون ویلا     8/3/2014                         شنبه 17 اسفند 1392بارسلونا – منچسترسیتی        لیگ
قهرمانان
اروپا12/3/2014                       چهارشنبه21اسفند1392هال سیتی – منچسترسیتی      15/3/2014                        شنبه 24 اسفند 1392منچسترسیتی – فولام           22/3/2014                        شنبه 2 فروردین 1393   

 

 


5 – اورتون مجموع بازی ها : 16 لیگ برتر: 15  جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا :
0   لیگ کاپ : 0 سوانزی – اورتون              22/12/2013                  یکشنبه 1دی 1392اورتون –
ساندرلند             26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392اورتون– ساوتهمپتون            29/12/2013                  یکشنبه 8 دی 1392                                استوک سیتی –
اورتون        1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392اورتون – کیو پی آر            جام حذفی4/1/2014                      شنبه 14
دی 1392      اورتون – نوریچ                 11/1/2014                    شنبه 21 دی 1392وستبرمویچ –
اورتون         20/1/2014                    دوشنبه 30 دی 1392لیورپول –
اورتون             28/1/2014                    سه شنبه 8 بهمن 1392اورتون  – استون ویلا          1/2/2014                     
شنبه 11 بهمن 1392تاتنهام – اورتون                 9/2/2014                     یکشنبه 20 بهمن 1392اورتون – کریستال
پالاس     12/2/2014                   چهارشنبه 23 بهمن 1392چلسی – اورتون               22/2/2014                   شنبه 3 اسفند 1392اورتون – وستهام             1/3/2014                     شنبه 10 اسفند 1392نیوکاسل – اورتون            8/3/2014                     شنبه 17 اسفند 1392اورتون – کاردیف سیتی
    15/3/2014                   شنبه 24
اسفند 1392اورتون – سوانزی           22/3/2014                   شنبه 2 فروردین 1393          

 

 


6 – تاتنهام    مجموع بازی ها :
18 لیگ برتر: 15  جام حذفی : 1   لیگ اروپا : 2   لیگ کاپ : 0 ساوتهمپتون – تاتنهام         22/12/2013                  یکشنبه 1 دی 1392تاتنهام – وستبرومویچ        26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392تاتنهام – استوک سیتی        29/12/2013                  یکشنبه 8 دی 1392                                منچستر یونایتد – تاتنهام      1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392آرسنال – تاتنهام                 جام حذفی4/1/2014                      شنبه 14 دی 1392            تاتنهام – کریستال پالاس     11/1/2014                     شنبه 21 دی 1392سوانزی – تاتنهام             19/1/2014                     یکشنبه
29 دی 1392تاتنهام – منچسترسیتی        29/1/2014                    چهارشنبه 9 بهمن 1392هال سیتی – تاتنهام           1/2/2014                     
شنبه 11 بهمن 1392تاتنهام – اورتون              9/2/2014                      یکشنبه 20 بهمن 1392نیوکاسل – تاتنهام             12/2/2014                    چهارشنبه 23 بهمن 1392دنیپرو – تاتنهام                 لیگ اروپا20/2/2014                    پنجشنبه 1 اسفند 1392  نوریچ – تاتنهام             23/2/2014                   یکشنبه 4 اسفند 1392تاتنهام –
دنیپرو                
لیگ
اروپا27/2/2014                   پنجشنبه 8اسفند 1392   تاتنهام – کاردیف           1/3/2014                     شنبه 10 اسفند 1392چلسی – تاتنهام             8/3/2014                     شنبه 17 اسفند 1392تاتنهام – آرسنال            15/3/2014                   شنبه 24 اسفند 1392تاتنهام– ساوتهمپتون      22/3/2014                   شنبه 2 فروردین 1393   

 

 


7 – منچستریونایتد   مجموع بازی ها : 20 لیگ برتر: 15   جام حذفی : 1   لیگ قهرمانان اروپا :
2   لیگ کاپ : 2 منچستریونایتد – وستهام             21/12/2013                  شنبه 30 آذر 1392هال سیتی – منچستریونایتد        26/12/2013                  پنجشنبه 5 دی 1392نوریچ – منچستریونایتد             28/12/2013                  شنبه 7 دی 1392                                 منچستریونایتد – تاتنهام              1/1/2014                      چهارشنبه 11 دی 1392منچستریونایتد – سوانزی     جام حذفی      5/1/2014                      یکشنبه15دی1392       ساندرلند –
منچستریونایتد      
لیگ کاپ      7/1/2014                      سه شنبه 17 دی 1392  منچستریونایتد
سوانزی          11/1/2014                    شنبه
21 دی 1392چلسی – منچستریونایتد             19/1/2014                    یکشنبه
28 دی 1392منچستریونایتد - ساندرلند      
لیگ کاپ   21/1/2014                    سه شنبه 1بهمن 1392   منچستریونایتد – کاردیف          28/1/2014                    سه شنبه 8 بهمن 1392استوک سیتی – منچستریونایتد   1/2/2014                       
شنبه 11 بهمن 1392منچستریونایتد – فولام           9/2/2014                       
یکشنبه 20 بهمن 1392آرسنال – منچستریونایتد        12/2/2014                       چهارشنبه 23 بهمن 1392کریستال پالاس– منچستریونایتد22/2/2014                        شنبه 3 اسفند 1392المپیاکوس – منچستریونایتد        لیگ قهرمانان اروپا25/2/2014                       سه شنبه 6 بهمن1392منچستریونایتد – منچسترسیتی  1/3/2014                          شنبه 10 اسفند 1392وستبرومویچ – منچستریونایتد  8/3/2014                         شنبه 17 اسفند 1392منچستریونایتد – لیورپول          15/3/2014                       شنبه 24 اسفند 1392منچستریونایتد – المپیاکوس      لیگ قهرمانان اروپا19/3/2014                       چهارشنبه 28 اسفند1392وستهام – منچستریونایتد          22/3/2014                        شنبه 2 فروردین
1393 

با توجه به لیست بالا و تعداد بازی های دشوار برای هر تیم به نظر من
سخت ترین شرایط برای چلسی رقم خواهد خورد...بعد از چلسی باشهامت تمام میشه گفت که آرسنال دیدارهای بسیار دشوار و
تعیین کننده ای در پیش خواهد داشت...بعد از این دو تیم لندنی میشه گفت سخت ترین بازی ها رو تیم های شهر
منچستر برگزار خواهند کرد،و بعد از اونها تاتنهام و در اخر هم میشه ساده ترین و
متنوع ترین برنامه رو به نام تیم های بندر لیورپول ثبت کرد...تیم های اورتون و لیورپول بر خلاف پنج تیم دیگه ،نه در لیگ قهرمانان
اروپا و نه در لیگ اروپا حضور ندارند،از لیگ کاپ هم که حذف شده اند،تنها دیداری که
این دو تیم خارج از لیگ انجام خواهند داد بازی جام حذفی هست که لیورپول با تیمی
دسته پایینی و اورتون هم با تیم سقوط کرده ی کیو پی آر مصاف خواهند داشتو اما در مورد تیم خودمون...آرسنال اگه بتونه این هفته چلسی رو شکست بده و تو خونه ی نیوکاسل هم
حداقل یک امتیاز بدست بیاره به نظر من دست کم تا اواسط بهمن ماه صدر جدول رو در
اختیار خودش نگه خواهد داشت...

در پایان هم یه خواهشی از یه سری از دوستان دارم.خواهش میکنم ازتون انقدر دم دمی مزاج نباشید.هیچ تیمی با 2 تا برد جامو بالای سرش نبرده هیچ تیمی هم با 2 تا باخت قهرمانی رو از کف نداده...

همین فصل پیش بود که منچستر یونایتد جلوی همین سیتی شیش تا خورد.آخر چی شد؟قهرمانی لیگ رو از دست داد؟

همین فصل سیتی توی خونه ی خودش اورتون رو 3-1 زد،منچستر یونایتد هم 4-1 باخت توی همون ورزشگاه،همینطور تاتنهام که 6-0 بازی رو واگذار کرد...

اول فصل که ژیرو رو فرم بود همه به به و چه چه میکردن و صدای کوچکترین اعتراضی به گوش نمیرسید.با اومدن اوزیل همه این تیمو توی خیالات خودشون قهرمان میدونستن و به صورت کاملا خودجوش!تصویر آواتار خیلی هاشون شد اوزیل...

حالا نمیدونم چی شده که از نظر همون دوستان ژیرو از یه ستاره به یک مهاجمی تبدیل شده که در حد و اندازه های آرسنال نیست و اوزیل هم برای ما شده یه بازیکن بی رمق که با وجود این همه گل و پاس گل از ترکش انتقادات ما هوادارای دم دمی در امان نمونده...

تا همین دیروز میگفتیم تیم به یه بازیکن قلدر وسط زمین احتیاج داره که توی بازیهای فیزیکی با بازیکنای حریف درگیر بشه، سر بقیه داد بزنه و با درگیری هاش تیمو تهییج کنه.حالا که ویلشر داره این کارو انجام میده بعضیا میان میگن جوگیر شده...ببخشید که  طولانی شد...اگر اشتباهی ،غلط نگارشی یا مشکل دیگه ای بود به بزرگی خودتون
ببخشید...موفق باشید...


آخرین اخبار آرسنال

جزئیات بلاگ

بوی جام میاد...

اهل قزوینم.دانشجوی کاردانی نرم افزار .از سال 2003 عاشق آرسنال شدم.برای من جام گرفتن مهمه ولی هیچ وقت به خاطر جام نگرفتن از تیمم سرد نمیشم.من در مورد آرسنال به این قضیه که در بدترین شرایط هم امیدی هست ایمان کامل دارم....

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۹/۳۰
بازدید پست : ۱,۲۱۹ بار
کل بازدید: ۴,۷۵۷ بار
این صفحه را به اشتراک بگذارید
بازی بعدی آرسنال
شفیلد یونایتد
شفیلد یونایتد
VS
آرسنال
آرسنال
لیگ برتر - برامال لین
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲۳:۳۰
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
آرسنال
4 - 1
نیوکاسل
نیوکاسل
لیگ برتر - استادیوم امارات
۱۴۰۲/۱۲/۵ ۲۳:۳۰