کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بانوان آرسنال

دروازبانان آرسنال

مانوئلا زینسبرگر

1 . مانوئلا زینسبرگر

لیدیا ویلیامز

18 . لیدیا ویلیامز

مدافعان آرسنال

لوته ووبن موی

3 . لوته ووبن موی

آنا پتن

4 . آنا پتن

جنیفر بیتی

5 . جنیفر بیتی

لئا ویلیامسون

6 . لئا ویلیامسون

استف کتلی

12 . استف کتلی

ویکتوریا اشنادربک

22 . ویکتوریا اشنادربک

هافبک های آرسنال

جردن نابز

8 . جردن نابز

کیم لیتل

10 . کیم لیتل

لیا ولتی

13 . لیا ولتی

نوئل ماریتز

16 . نوئل ماریتز

مالین گوت

21 . مالین گوت

مهاجمین آرسنال

ویویان میدیما

11 . ویویان میدیما

کتی مک کیب

15 . کتی مک کیب

کیتلین فورد

19 . کیتلین فورد

بث مید

23 . بث مید

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی