کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بانوان آرسنال

دروازبانان آرسنال

مانوئلا زینسبرگر

1 . مانوئلا زینسبرگر

کیلان مارکیز

18 . کیلان مارکیز

مدافعان آرسنال

رافائله سوزا

2 . رافائله سوزا

لوته ووبن موی

3 . لوته ووبن موی

جنیفر بیتی

5 . جنیفر بیتی

لئا ویلیامسون

6 . لئا ویلیامسون

استف کتلی

7 . استف کتلی

نوئل ماریتز

16 . نوئل ماریتز

لورا وینرویتر

26 . لورا وینرویتر

تیا گلدی

29 . تیا گلدی

هافبک های آرسنال

جردن نابز

8 . جردن نابز

کیم لیتل

10 . کیم لیتل

لیا ولتی

13 . لیا ولتی

مانا ایوابوچی

23 . مانا ایوابوچی

مهاجمین آرسنال

بث مید

9 . بث مید

ویویان میدیما

11 . ویویان میدیما

کیتی مک کیب

15 . کیتی مک کیب

لینا هورتیگ

17 . لینا هورتیگ

کیتلین فورد

19 . کیتلین فورد

استینا بلکستینیوس

25 . استینا بلکستینیوس

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی