کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

آرسنال امروز در حالی به مصاف ولوز خواهد رفت که دقایقی پیش منچستر یونایتد در زمین خود از چلسی دو بر یک شکست خورد تا باز هم صدر جدول هیجان انگیز شود .
آرسنال باید برای در کورس ماندن در زمین خود ولوز را ببرد .
در این بازی آرسنال با تغییرات زیاد و عجیبی به میدان آمده است .
در ترکیب آرسنال بازیکنان زیر حضور دارند :
مانوئل آلمونیا
امانوئل ابوئه
توماس ورمائلن
میکاییل سیلوستره
سول کمپل
باکاری سانیا
الکس سانگ
تئو والکات
توماس روسیچکی
نوس دنیلسون
ادواردو داسیلوا

هم چنین روی نیمکت آرسنال نیز بازیکنان زیر حضوردارند :
لوکاژ فابیانسکی
کریگ استموند
گائل کلیچی
آبو دیابی
سمیر نصری
کارلوس ولا
نیکلاس بندتنر

بازی راس ساعت آغاز شد .
در دقایق ابتدایی آرسنال با دو فرار تئو والکات و حرکات روسیچکی سعی در ایجاد موقعیت داشت که در مجموع در این امر نا موفق بود .
شاید تغییرات خط دفاعی و حضور مدافعانی مثل سیلوستره و کمپل و ورمائلن به طور همزمان نکته جالبی است .
در حالی که تا دقیقه 9 بازی هم چنان بازی صفر صفر مساوی است دوربین ها به روی سس فابرگاس ستاره مصدوم حاضر در ورزشگاه نشانه رفته اند .
آرسنال توپ و میدان را در اختیار دارد و سعی دارد دروازه حریف را باز کند که تا به این لحظه موفق نبوده . در دقیقه 13 روی حرکت خوب والکات و پاس خوب وی به سانیا شوت وی با برخورد به یاران ولوز به بیرون می رود .
در سمت مقابل شوت از فاصله دور توماس ورمائلن نیز با فاصله زیا د به بیرون می رود .
در دقیقه 14 نیز روی حرکت سانگ و والکات از سمت راست زمین و پاس در عرض خوب والکات توپ در دستان دروازبان ولوز قار می گیرد و این حرکت نیز بی ثمر می ماند .
دقیقه 15 بازی یک موقعیت طلایی برای آرسنال که روی حرکت بسیار زیابی والکات از سمت راست پدید آمد . پاس وی به سانیا و پاس در عرض وی به ابوئه که در تراکم بازیکنان دو تیم و کم دقتی ابوئه توپ دفع می شود . ظاهرا سانیا نیز روی این صحنه کمی دچار مشکل شده است . برخورد سانیا پس از پاسش با دروازبان ولوز بوده که البته به نظر وی مشکلی ندارد و می تواند ادامه بازی را دنبال کند .
دقیقه 18 بازی باز هم حرکت والکات از سمت راست که این بار توسط مدافع ولوز ناکام می ماند .
دقیقه 20 بازی باز هم حرکت آرسنال از سمت راست که این بار هم در محوطه جریمه توپ بازگردانده می شود . در ادامه همین حرکت روی خطایی چسبیده به محوطه جریمه و در سمت راست آرسنال صاحب موقعیت خوبی است .
ادواردو داسیلوا و ورمائلن پشت توپ قرار دارند . ضربه ورمائلن که روی پاس ادواردو  مهیا شده بود از بالای دروازه به بیرون می رود .
در دقیقه 26 بازی هستیم و هم چنان نتیجه بازی بدون گل است . در این 26 دقیقه آرسنال کاملا حاکم میدان بود و ولورهمپتون هیچ حرکت خاصی به روز دروازه مانوئل آلمونیا پدید نیاورد .
در این چند دقیقه اخیر ولوز بالاخره توانسته برای دقایقی توپ را ازان خود نگه دارد و سعی در چرخش آند کند .
دقیقه 30 بازی روی چند پاس توپ به سمت راست و والکات می رسد که حرکت وی و پاس وی برای ادواردو ثمری در پی ندارد .
دقیقه 31 در حالی که حرکتی برای ولوز در حال شکل گرفتن بود توپ گیری خوب سانگ مانع کار شد .
آرسنال تا به این جا در اکثر مواقع از سمت راست حرکت کرده است و شاید حرکات از سمت چپ بتواند روزنه ای ایجاد کند .
در دقیقه 32 روی شوت توماس روسیچکی موقعیتی می توانست ایجاد شود که شوت وی با فاصله زیاد به بیرون می رود .
دقیقه 35 بازی موقعیت بسیار خوب برای آرسنال . ابتدا حرکت خوب والکات از سمت راست و کشاندن توپ در عرض و پاس وی که پس از کنترل ادواردو و شوت دنیلسون توپ از کنار دروازه به بیرون می رود .
روی یک ضد حمله آرسنال این بار از سمت چپ حرکتی کرد که این حرکت نیز راه به جایی نبرد و بازیکنان ولوز صاحب توپ شدند .
دقیقه 37 بازی این بار حرکت والکات باز هم از سمت راست که باعث به دست آمدن یک ضبه کرنر می شود . باکاری سانیا پشت ضربه است . سانتر وی دوباره به سمت خودش برگشت داده می شود و سانتر بعدی وی که در دستان هاهنمن دروازبان ولوز قرار میگیرد .
آرسنال مانند چند بازی گذشته خود در لیگ برتر هم چنان نمی تواند در نیمه اول گلزنی کند و باید آرسن ونگر در این 5 هفته پایانی فکری برای این قضیه بکند .
در دقیقه 45 بازی نیز روی یک ارسال از سمت چپ ولوز موقعیتی داشت که آلمونیا به زحمت توپ را از دروازه بیرون کشید .
در دقیقه 47 و ثانیه های پایانی نیمه اول کرنری برای ولوز شکل میگیرد .
سانتر بلند بازیکنان ولوز در نهایت از سمت مقابل به بیرون می رود و نیمه اول با جود برتری آماری آرسنال با نتیجه صفر صفر به پایان می رسد .


نیمه دوم بازی نیز شروع شد .
آرسنال در این نیمه نیز مانند نیمه اول صاحب توپ است و باید دید چگونه موقعیت سازی میکند .
در دقیقه 53 بازی موقعیت بسیار خوب روی سانتر سانیا برای ادواردو . بعد از زدن ضربه سر اول موقعیتی برای ادواردو به وجود امد که ضربه وی در حالت شیرجه ای خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت .
دقیقه 57 بازی حرکت والکات از سمت راست . سانتر وی و توپی که در نهایت به دنیلسون می رسد و از دست می رود . باردیگر از سمت راست روی ادامه همین صحنه . سانتر بلند سانیا نیز برگشت داده می شود و بار دیگر ارسنال با سنگ و روسیچکی . توپ از سمت چپ به ابوئه می رسد و توپ وی را نیز به بیرون می زنند . آرسنال کاملا در زمین ولوز مشغول ایجاد موقعیت است . این بار حرکت روسیچکی از سمت راست که ثمری ندارد . شوت وی توسط دروازبان ولوز مهار می شود .
در دقیقه 64 نیز اولین تعویض آرسنال شکل میگیرد . نیکلاس بندتنر به جای ابوئه به بازی می آید .
دقیقه 59 بازی این بار نوبت ولوز بود که روی یک حرکت نصفه و نیمه موقعیتی ایجاد کنند که توپ توسط دفاع آرسنال بازگردانده می شود . در ادامه همین حرکت از سمت چپ ولوز می تواند سانتری داشته باشد که این حرکت آن ها نیز بی ثمر است .
آرسنال هم چنان حمله ور و ناموفق . این بار موقعیتی عالی در عمق برای روسیچکی که ضربه بقل پای وی به کرنر می رود . سانتر بلند کرنر نیز به شکل ناقص دفع می شود . باز هم روسیچکی از سمت راست .
سانتر بلند والکات از سمت راست و سرنگونی بندتنر که خطای وی اعلام می شود .
در دقیقه 70 بازی این بار حرکت از سمت چپ و سانتر بلند سیلوستره که در دستان دروازبان قرار میگیرد .
تعویض بعدی آرسنال : سمیر نصری نیز به جای سانگ به بازی می اید تا آرسنال کاملا در شرایط تهاجمی قرار بگیرد .
باز هم حرکت از سمت چپ توسط ورمائلن که توپ وی را نیز به بیرون می زنند . نصری نیز باری تعادل حملات آرسنال به سمت چپ میدان رفته است .
این بار سانتر نصری روی سر بندتنر از سمت جپ که ضربه سر نسبتا خوب وی به دستان دروازبان می رسد .
دقیقه 73 بازی باز هم حرکتی از سمت راست توسط والکات و سانیا که توپ به عقب برگردانده می شود . آرسنال کاملا در زمین ولوز و لایه های تدافعی ولورهمپتون نیز توپ های آرسنالی ها را دور می کند .
حرکت توسط روسیچکی و ادواردو و والکات که این بار هم ثمری ندارد .
دقیقه 75 بازی با وجود حرکت و دریبل زیابی والکات بر روی وی خطا اعلام می شود . روسیچکی پشت این ضربه قرار گرفته است . سانتر وی روی سر کمپل قرار میگیرد که ضربه سر وی از کنار دروازه به بیرون می رود .
البته لازم به ذکر است در دقیقه 66 بازی نیز روی خطای بازیکن ولوز وی از زمین بازی اخراج می شود تا ولور همپتون 10 نفره حساس را ده نفره بازی کند . آرسنال نیز هم چنان با وجود حملات پر تعداد نتوانسته دروازه ولوز را باز کند .
تعویض بعدی آرسنال نیز انجام شد . ادواردو داسیلوا بیرون می آید و کارلوس ولا جای وی را پرمی کند .
در دقیقه 83 بازی هستیم و هم چنان آرسنال از تمام جهات روی دروازه ولوز حمله ور . تمامی بازیکنان ولوز کاملا در محوطه جریمه این تیم خیمه زده اند .
این بار نیز سانتر روسیچکی که از روبروی رد شده و در اداه پرتاب اوت برای آرسنال شکل میگیرد .
آرسنال این بار روی حرکت در عمق از سمت راست که توپ باز هم دفع می شود . ولوز ده نفره به معنای واقعی با تمامی بازیکنان در حال دفاع کردن است .
دقیقه 87 بازی کرنری دیگر برای آرسنال . سانیا پشت ایت ضربه . سانتر بلند وی توسط مدافعان برگشت داده می شود و سانتر بعدی سانیا نیز ثمری ندارد . از سمت مقابل حرکت روسیچکی و سانتر وی نیز ثمری ندارد و روی برگشت این توپ شوت دنیلسون از کنار دروازه به بیرون می رود .
در دقیقه 90 بازی . حرکت نصری از عمق دفاع . به سمت راست و سانتر روسیچکی که دردستان گلر قرار میگیرد .
حرکت والکات و باز هم کرنری دیگر در دقیقه 92 بازی. سانتر بلند سانیا نیز برگشت داده می شود .
یک موقعیت عالی برای والکات . حرکت نصری و پاس در عمق وی به والکات که با ضربه عجیب والکات توپ به بیرون می رود .
گللللللللللللللللللللللللللللللللللل
آرسنال در دقیقه 94 بازی به گل می رسد .
حرکت از چپ  راست توسط آرسنال و در نهایت سانتر سانیا روی سر بندتنر و ضربه سر عالی وی به تور دروازه می چسبد .
ورزشگاه به یک باره از ناامیدی کامل به حالت انفجار در می آید . خوشحالی ونگر در اغوش پت رایس .
حالا ورزشگاه یک صدا سوت می زند .
یک ضد حمله تمام عیار و موقعیت عالی که توسط والکات شکل گرفت و موقعیت 5 به سود یک آرسنال که توسط دنیلسون از دست رفت .
و سوت پایان بازی . ورزشگاه سراسر شادمانی آرسنال شاهد یک سه امتیاز دیر هنگام بود .

تگ ها

ثبت نظر شما
14+2=

نظرات کاربران

دیگر خبرهای آرسنال

ویلیامز تمدید کرد، میس به سیتی پیوست
بازیکن آینده دار آکادمی بانوان از دست رفت...
لئا ویلیامسون قرارداد جدیدی با توپچی ها به امضا رساند
مدیون باشگاه هستم. وقتش بود جبران کنم، میخواهم اینجا بزرگترین مدافع میانی جهان شوم
داستان زندگی مک کیب از زبان خودش  (قسمت اول)
از دوبلین مستقیما وارد تیمی شدم که ستارگان زیادی داشت ...
ورود نوز ، خروج ژاکا؟
چرا آرسنال ستاره ۳۵ میلیون پوندی گرگ ها را برای تغییر ساختار هافبک می خواهد
خط میانی آرسنال گل‌ نمی‌زند اما ویلوک می‌تواند حلال مشکلات شود؟
شاید تحلیل آمار باعث شود تصویر بزرگنمایی شده‌ای از ویلوک ساخته شود اما قاطعانه‌ترین چیزی که می‌توانیم درموردش بگوییم این است که ویلوک هافبکی توان‌مند در زمینه گل‌زنی و پرس کردن است.

آخرین نظرات

دل شکسته در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ نوشت :
واقعا این تیم دیگه ارزش پیگیری نداره خیلی وقته تموم شده درست بشو هم نیست بعد از 20 سال از آرسنالی بودنم خجالت می کشم و از این خجالت کشیدن افتخار می کنم !

مربوط به قرارداد جدید برای لاکازت آری یا نه؟
اریا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱٦ نوشت :
ali در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ نوشت :
اریا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ نوشت :
محمد فانتوم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱٦ نوشت :
اهههه...چقد زود گذشتا...انگار همین دیروز بود که لسا از تیم رفت !!

جو بد نبود ولی میتونست بهتر ازین باشه..استعدادای خوبی داریم تو تیم..زینسبرگر فوق العاده..لئا..ویویان..کتی..فورد.

کاش یه...

مربوط به ممنونیم جو ، آرزوی موفقیت برایت داریم
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی