کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

مصدومیتهای اخیر آرسنال بازهم این تیم را به خبراول محافل خبری بدل کرد.درهمین مورد ریچاردکلارک از سایت آرسنال گفتگوی مفصلی راباکارل لوین فیزیوتراپیست باشگاه آرسنال انجام داده که برگردان آن به فارسی از نظرتان میگذرد.
چرا بنظرمیرسه که ما امسال خیلی مصدوم داریم؟
دلایل متعددی میتونه داشته باشه شاید مهمترین دلیلش تعداد بازیهایی هست که ما انجام میدیم همونطور که میدونی ما هرفصل بین 55تا60بازی انجام میدیم که واقعا زیاده واگر شما ما رو ازاین نظر بابقیه مقایسه کنید ماواقعا مصدومین زیادی داریم.اما درمورد مصدومیتهای شدید باید بگم که این فصل خیلی فصل عجیب وغریبی بوده
ما معمولا انتظار یک یا دوشکستگی را درسال داریم ولی امسال ما هفت شکستگی داشتیم!
اززمانی که به آرسنال اومدی آیا این بدترین فصل از لحاظ تعداد وکیفیت مصدمیتها بوده؟
بله!میتونم بگم تا الان این فصل بدترین بوده!نسبت به فصل قبل ویا دفصل قبل مصدومیتهای بیشتری داشتیم ولی درمورد مصدومیتهای بلند مدت وشدید باید بگم که واقعا فصل بدی رو سپری میکنیم.منظورمن از مصدومیتهای شدید مصدومیتهایی است که براثرتکلهای شدید وخشن بوجود میاد.البته من قصد ندارم تیمهای دیگه رو سرزنش کنم ولی این فصل ازنظر مصدومیتهای بلند مدت واقعا اوضاع بدی رو تجربه کردیم.براساس آمار ما بیشتر از سایر تیمهای لیگ برتر میدویم.همچنین درمقایسه با سایر تیمهای لیگ ما بیشترین استارتهای انفجاری را داشته ایم.
چقدر این موضوع(سریعتر دویدن)تاثیرگذاراست؟
شما برای اینکه سریعتر بدوید نیاز دارید تاکاملا اماده باشید.وهمه باهم هم عقیده هستیم که تمرینات محلی هستند تا این امادگی به بالاترین سطح خودبرسد والبته تمرینات زیرنظر مستقیم مربی تیم انجام میشود.وقتی ما بیشتر از بقیه تیمها بازی میکنیم این به این معنی است که ما زمان کمتری برای بازیابی دراختیار داریم.وقتی درمیان هفته بازی میکنیم تنها سه روز برای بازیابی فرصت دراختیارداریم.این زمان برای سایر تیمها یک هفته است ضمن اینکه باید بگویم خستگی یکی دیگر ازعوامل موثر دربوجودامدن مصدومیت است.
بنظر میرسه بقیه تیمها مصدومیتهای کمتری نسبت به آرسنال دارند چرا اینگونه است؟
بهتره بگیم که تیمهایی که به اندازه مابازی میکنند تقریبا به اندازه ما مصدوم دارند.شماهمیشه فکر میکنید وضع تیمتون از ههمه بدتره واین طبیعیه چون شما طرفداراین تیم هستید.بازیکنان ما پنجاه درصد بیشتر نسبت به بازیکنانی که تنها چهل بازی درلیگ برتر انجام میدهند درمعرض مصدومیت قراردارند.عامل موثر دیگری که باعث ایجاد مصدومیت میشود این است که نود درصد بازیکنان حاضر در لیست تیم ما ملی پوش هستند.این خود باعث اضافه شدن به تعداد بازیها میشه وباعث میشه که خستگی بازیکنها افزایش پیدا بکنه طبیعتا تیهایی که بازیکن ملی پوش کمتری دارن کمتر هم ازاین ناحیه صدمه میبینند.بنابراین وقتی شما ما رو با تیمهایی که به اندازه ما بازی میکنن مقایسه میکنید میبینید که تفاوت چنداننی باهم نداریم.
نکته دیگه ای که اینجا باید بگم اینه که وقتی شما تعداد مصدومینتون بیشتر میشه لیست بازیکنانتون هم کوچکتر میشه وبنابراین فشار بیشتری به بازکنان باقی مونده میاد وهمین مسئله عاملی میتونه باشه برای مصدومیتهای بیشتر.
ایا مصدومیتهای عضلانی این فصل درشرایط عادی هستین؟
تقریبا شبیه به فصلهای گذشته بوده نه میتونم بگم بد بوده ونه میتونم بگم خیلی خوب بوده.درمقایسه با باشگاههای دیگه باید بگم اوضاع تفاوت چندانی نداره البته درمقایسه باتیمهایی که کمترازما بازی میکنن باید بگم زیاد بوده ولی درمقایسه باتمیمهایی که درلیگهای اروپایی بازی ممیکنن باید بگم وضعیت  مشابهی داریم.
 رابطه تو با ونگر چطوره این رابطه چگونه درسالهای اخیرگسترش پیدا کرده؟
چهارده فصله که با آرسن کار میکنم که خیلی خوبه واین نشاندهنده پایداری واعتماده.من هر روز با مربی تیم ملاقات داریم وروابطمان هم بسیار عالی است.همچنین ماهرهفته وضعیت تیم را به گازیدیس گزارش میکنیم او درطی یک سال گذشته بخوبی از تیم پشتیبانی کرده.
ملاقاتهای روزانه ما درمورد پیشرفت بازیکنان وهمچنین برنامه ریزی جهت بازگشت بازیکنان مصددوم به تیم است.همچنین موضوع دیگر صحبتهای ما درمورد تعداد تمرینات تیم واینکه چه کسی تمرین میکنه وچه کسی تمرین نمیکنه هست.این به این راحتی نیست که اگر شما اماده هستین تمرین میکنید واگراماده نیستین تمرین نمیکنید!بعضی بازیکنان تیم برنامه مشابهی با سایربازیکنان ندارند وهمیشه باتیم تمرین نمیکنند.البته بحث ما فقط به بازیکنان مصدوم ختم نمیشه بلکه ماباید مراقب بازیکنان اماده هم باشیم تامصدوم نشن.بنابراین ما دائما با تونی کالبرت درمورد برنامه تمرینی بازیکنان درارتباط هستیم.اونقش بسیارمهمی درپیشگیری از مصدومیت بازیکنها داره.
ما دائما درحال بروز کردن وبهترکردن تیم پزشکی هستیم. سه فیزیوتراپ ویک پزشک روی هم رفته پنجاه سال تجربه درکارکردن درورزشهای قهرمانی دارند .ما به بهترین جراحان ومتخصصین ودانشمندان علوم ورزشی دسترسی داریم.
درحال حاضر وضعیت تیم پزشکی چگونه است وبرنامه شما جهت پیشرفت این تیم درسالهای آینده چیست؟
ما یک پزشک خوب دوفیزیو تتراپیست باتجربه دوماساژورمتخصص بیماریهای پا وهمچنین متخصص تغذیه وهمچنین متخصصین ارتوپد ونهایتا دانش فزاینده تونی کالبرت درزمینه بازیابی وامادگی بدنی را دراختیار داریم.
نیل رینولدز ماراترک خواهد کرد .او به نورویچ باز خواهد گشت تا کارش را انجا ادامه دهد من همینجا ازاو بخاطر همکاری اش درطول  سالهای گذشته تشکر میکنم وبرایش ارزوی موفقیت دارم. او یکی از مهمترین اعضای تیم پزشکی درطول سالهای گذشته بوده است.
یک فیزیوتراپ جدید به نام سایمون هارلند به ما اضافه خواهد شد. سایمون یک فیزیوتراپ خوب وباتجربه است که سابقه پانزده سال کارکردن درورزش قهرمانی رو دارا هست.اون از انیستستوی ورزشی ایرلند به اینجا میاد واونجا با بازیکنهای راگبی کارمیکرده وهمچنین تجربه خوبی در مورد سایر ورزشها داره وما برای کارکردن با سایمون لحظه شماری میکنیم!
همچنین ما با بهرتین متخصصان درسراسر دنیا همکاری میکنیم. درطول سالهای اخیر بازیکنان ما در هلند آمریکا آلمان اسپانیا و فرانسه عمل جراحی انجام داده اند.
ما بطور مداوم وضعیت خودمون رو بررسی ومطالعه میکنیم چراکه کار ما جلوگیری از بوجود امدن وهمچنین درمان  مصدومیت وایجاد پیشرفت وبازیابی جهت جلوگیری از بازگشت مصدومیتهاست.شما هیچگاه نمیتوانید فصلی بدون مصدومیت را سپری کنید.این بسیار مهمه که ما درزمینه دانشهای تمرینات ورزشی وهمچنین جدیدترین راه های درمان به روز باشیم تا بتوانیم بازیکنان را درمواجهه با مصدومیتها بهتر درمان کنیم .
وضعیت فابرگاس چطوره؟
سس بخوبی دوران پس از مصدومیتش را میگذراند.وی بدلیل شکستگی ازناحیه نازک نی ادامه فصل را ازدست داده است.اگرهمه چیز خوب پیش برود وی براحتی خواهد توانست درجام جهانی بازی کند ما هرروز سس رو زیر نظر داریم ووضعیتش رو بدقت بررسی میکنیم.مصدومیت بدون شک براثر تکل پویول درلحظات پایانی بازی بابارسا حادث شد.البته یه سری اخبار غلط وجود داشت که مدعی بود این مصدومیت قبل از بازی با بارسا وجود داشته است.که البته اون اخبار صحت نداشتند.فابرگاس دربازی با بیرمنگام بشدت دچار کوفتگی شده بود.واین نکته که کسی بتواند 85دقیق با نازک نی شکسته درمقابل بارسلونا بازی کند واقعا تعجب برانگیز است.
ما بعدازبازی با بیرمنگام از سس تست گرفتیم و وی دچار کوفتگی شدید شده بود.عکسها نشان میدهند که هیچ شکستگی درکار نبوددرپایان بازی بابارسلونا وپس از برخوردبا پویول سس بازهم عکسبرداری کردتا میزان مصدومیتش مشخص شود.عکسها شکستگی خفیفی را درناجحیه نازک نی نشان میدادند که متاسفانه به این معنی است که وی ادامه فصل رو ازدست داده.
وضعیت بقیه بازیکنانی که مصدومیت بلند مدت داشتن چطوره؟ 
یوهان ژورو مشکلات زیای با قضروف زانوی پایش داشت.بنظر میرسد وی کاملا بازیابی را پشت سر گذاشته وماانتظار داریم درمدت کوتاهی به تمرینات گروهی ملحق شودهمچنین است وضعیت کایران گیبزوما معتقدیم هردوی انها بخوبی دوران بازیابی را پشت سرگذاشته اند ومیتوانند بدون مشکل خاصی با تیم تمرین کنند.
آرون رمسی چطور؟
آرون دوران بازیابی رو بخوبی پشت سرخواهد گذاشت.سایر فوتبالیستها هم ازاین دست مصدومیتها داشته اند..جراحی بخوبی وباموفقیت انجام شده ونشانه های اولیه بسیار امیدوارکننده هستن.البته انتظار نداریم که آرون تا قبل پاییزبه تیم ملحق شود.درپای او مقداری فلز کارگذاشته شده تا محل شکستگی را بتواند به ثبات برساند.متخصصان ارون رو به راه رفتن تشویق میکنند ومعتقدند وزن وی میتواند دربهبود شکستگی بسیار موثرباشد.هنوز زوده ولی نشانه های امیدوارکننده ای رو شاهد هستیم.
ودرآخرکمی هم از وضعیت ون پرسی برامون بگو؟
رابین به زودیه زود به تیم ملحق خواهد شد.این کمک بسیار خوبی برای باشگاه خواهد بود بازگشت رابین وتمرین کردن یوهان وکایران با تیم در دوهفته اینده .قطعا همه شنیدن این خبر خوشحال خواهند شد.

تگ ها

ثبت نظر شما
8+0=

نظرات کاربران

دیگر خبرهای آرسنال

بهتر از شکست ناپذیران...
شروع سریع آرسنال در تاریخ لیگ برتر در کجا قرار دارد؟
کانترپرس قدرتمند، کلید آرسنال در مسیر قهرمانی
آنالیز تاکتیکی اتلتیک از عملکرد چشم‌گیر آرسنال در شاخص کانترپرسینگ در فصل پیش‌رو...
 المپیک لیون 1 آرسنال 5 ( دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا)
از از دست دادن صدرنشینی تا تحقیر حریف غول کش فرانسوی، آنچه بر تیم بانوان در هفته ی پایانی مهر گذشت
 آرسنال4 تاتنهام 0 The Fa WSL
شمال لندن همیشه به رنگ قرمز

آخرین نظرات

علی ساقی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ نوشت :
خیلی عالی جواب داده و خیلی ممنون از شما بابت ترجمه

مربوط به کانترپرس قدرتمند، کلید آرسنال در مسیر قهرمانی
Saiedmahdi در تاریخ ۱۴۰۱/۰٩/۰۴ نوشت :
سلام.اسمم توی لیسته ولی چرا خبری نشده؟اصلا میرسه به دستمون یا نه؟

مربوط به آیا نام شما به عنوان هوادار ثبت شده ؟!
Hamed در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ نوشت :
این چه سمیه! همش اخبار بانوان تو سایته

مربوط به المپیک لیون 1 آرسنال 5 ( دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا)
محمد در تاریخ ۱۴۰۱/۰٦/۰۵ نوشت :
پس امانوئل آدبایور و رابین فن پرسی چی ؟

مربوط به رتبه بندی مهاجمان آرسنال از زمان جدایی تیری آنری
حمید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ نوشت :
نحوه خارج شدن از لیگ چه جوری

مربوط به آموزش شرکت در لیگ فوتبال فانتزی
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی