کانون رسمی هواداران آرسنال در ایراندور چهارم جام حذفی
دیدار دو تیم آرسنال و هادرزفیلد در ورزشگاه امارات

آرسنال در این بازی با ترکیب زیر وارد میدان شده است :

مانوئل آلمونیا
امانوئل ابوئه
کایرن گیبز
سباستین اسکیلاچی
لوران کوشلنی
نوس دنیلسون
آبو دیابی
آندری آرشاوین
سمیر نصری
نیکلاس بندتنر
مروان شاماک


روی نیمکت تیم آرسنال نیز بازیکنان زیر حاضرند :

ووچیچ زسنی
توماس روسیچکی
رابین ون پرسی
تئو والکات
الکس سانگ
جک ویلشر


* نکته جالب ترکیب آرسنال حضور دوباره آلمونیا درون دروازه تیم آرسنال است . دروازبانی که به عنوان مصدومیت مدت ها از ترکیب ارسنال به دور بود و آیا این بازی پیام خاصی برای وی دارد ؟
نیمه اول

دقیقه 2 : حرکت بازیکنان آرسنال و پاس بلندی که در کناره ها به بندتنر رسید و حرکت در عرض وی با شوت پاس چپش همراه بود که این ضربه با برخورد به مدافعین دور شد .

دقیقه 3 : یک حرکت خوب از بازیکنان آرسنال توسط ابوئه و شاماک از سمت راست که این توپ در نهایت درون محوطه پس از یک کش و قوس و دخالت شاماک به آرشاوین رسید که شوت محکم وی به شکلی خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت .

دقیقه 11 : یک حرکت خوب از آندری ارشاوین از سمت چپ و پاس در عرض خوب وی برای بندتنر که ضربه بقل پاس بندتنر با کم ترین اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت تا این موقعیت خوب برای آرسنال از دست برود .

دقیقه 13 : حرکت سریع ابوئه از سمت راست . پاس وی به نصری و پاس نهایی به آرشاوین در سمت چپ و شوت پای چپ این بازیکن که به راحتی در دستان دروازبان هادرزفیلد قرار گرفت .

دقیقه 14 : حرکت زیبای دیگراز بازیکنان آرسنال و پاس در عمق زیبای نصری برای آرشاوین . حرکت این بازیکن درون محوطه جریمه و ضربه وی که به شکلی خطرناک توسط دروازبان به کرنر فرستاده می شود .

دقیقه 17 : حرکت بازیکنان آرسنال و باز هم آرشاوین که پاس در عرض وی در میان مدافعان هادرزفیلد به بیرون زده می شود .

دقیقه 20 : پاس در عمق زیبای سمیر نصری پشت مدافعان به بندتنر رسید که ضربه سر توپ وی روی پاهای وی جفت و جور نشد .

گل----
دقیقه 21 : یک فرار خوب دیگر از بندتنر از سمت راست و این بار شوت عالی و دقیق وی که دروازه تیم هادرزفیلد را باز می کند تا بندتنر بار دیگر برای تیم آرسنال گلزنی کند .

دقیقه 24 : یک حرکت سریع روی ضد حمله ای از بازیکنان هادرزفیلد از سمت چپ و پاس در عرض خطرناک بازیکنان عارزفیلد و ضربه بازیکن این تیم به شکلی بسیار خطرناک از کنار دروازه آلمونیا به بیرون رفت تا اولین موقعیت جدی این تیم نیز رقم بخورد .

دقیقه 27 : روی اشتباه مهلک و عجیب دنیلسون پاس رو به عقب وی به بازیکنان هادرزفیلد رسید و حرکت عمقی و شوت بازیکنان هادرزفیلد به شکلی خطرناک از کنار دروازه آلمونیا به بیرون رفت .

دقیقه 30 : یک حرکت زیبا از بازیکنان آرسنال و توپی که توسط ابوئه به ارشاوین در میانه زمین رسید و پاس پشت پا و زیبای وی به بندتنر رسید که شوت وی در شرایطی نسبتا سخت در دستان دروازبان تیم هادرزفیلد قرار گرفت.

تعویض----
دقیقه 32 : یک فرار از سمیر نصری و بدترین اتفاق ممکن برای وی . متاسفانه این بازیکن تاثیر گزار دچار کشیدگی از ناحیه همسترینگ شده و باید جای خود را به توماس روسیچکی بدهد .
کاپیتان جدید آرسنال توماس روسیچکی به جای سمیر نصری وارد بازی شد .

دقیقه 36 : حرکت زیبای در عمق آندری آرشاوین و سانتر وی از کنار بازیکنان آرسنال عبور می کند و از سمت مقابل با دخالت مدافعین راهی اوت می شود .

دقیقه 39 : باز هم روی یک سانتر بلند و خوب بازیکنان هادرزفیلد صاحب موقعیتی شدند که ضربه سر بازیکنان این تیم پس از عبور راحت توپ از کوشلنی به شکلی خطرناک از کنار دروازه  به بیرون رفت .

دقیقه 40 : روی یک شوت محکم از یک ضربه ایستگاهی بازیکنان هادرزفیلد خطر ساز شدند که این ضربه از کنار دروازه به بیرون رفت .

دقیقخ 42 : یک حرکت سریع و ضد حمله ای از بازیکنان هادرزفیلد و ناتوانی هافبک های دفاعی آرسنال به خصوص نوس دنیلسون در میانه زمین باعث حرکت در عمق بازیکنان این تیم شد که دریبل بازیکن هادرزفیلد و اشتباهات مدافعان مرکزی باعث خطای اسکیلاچی شد که روی این خطا این بازیکن به طور مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد تا دومین اتفاق بد این بازی نیز در نیمه اول برای آرسنال رخ دهد .

تا دقیقه 47 : هادرزفیلد در این دقایق با تعداد بیشتر روی دروازه آرسنال حاضر شده بود و توانست موقعیت های نصفه و نیمه روی سانتر توپ ایجاد کند . در این دقایق دنیلسون در عمق دفاع در کنار کوشلنی زوج دفاعی آرسنال را تشکیل داده بودند تا نگرانی هواداران در این قسمت بیش از پیش شود .
نیمه دوم

تعویض----
حضور الکس سانگ به جای مروان شاماک
بازیکن مراکشی آرسنال که در زمان های اخیر بازی های کمی در میدان حضور داشته با بد شانسی های تیم بار دیگر باید روی نیمکت تیم بنشیند.

دقیقه 46 : یک پاس در عمق عالی از روسیچکی و فرار آرشاوین و بندتنر که توپ به ارشاوین رسیده و شوت پای چپ این بازیکن به کنار دروازه برخورد می کند .

دقیقه 50 : حرکت بازیکن هادرزفیلد  و شوت محکم وی به مرکز دروازه رفته و در دستان آلمونیا قرار می گیرد .

دقیقه 54 : یک حرکت بسیار خطرناک روی بی دقتی های تیم آرسنال و پاس در عرض از سمت راست که بسیار خطرناک بود که توپ در نهایت با تکل بسیار خوب ارشاوین و حرکت آلمونیا راهی کرنر شد و این موقعیت در میان حرکات هادرزفیلدی ها راهی به دروازه آرسنال پیدا نکرد .
 دقیقه به صدا در آمد تا ارسنال در یک بازی پر افت و خیز و در یک روز بسیار بد به دور بعدی جام صعود کند .
دقیقه 56 : پاس در عمق آرشاوین برای بندتنر و حرکت این بازیکن در گوشه محوطه جریمه و دخالت مدافعین باعث رقم خوردن کرنری برای آرسنال شد . ارسنال در این نیمه به غیر از چند دقیقه ابتدایی بازی قابل قبولی ارائه نداد و به نظر باید تیم با تجربه بالاتری باز یکند.

دقیقه 60 : روی یک سانتر از کرنر و ضربه سر بسیار خطرناک تیم هادرزفیلد در آستانه باز کردن دروازه آرسنال بود که این ضربه خطرناک از کنار دروازه به بیرن رفت .

دقیقه 63 : یک سانتر بسیار خطرناک و ضربه سر عالی بازیکن هادرزفیلد با واکنش عالی آلمونیا راهی کرنر شد . در ادامه نیز شوت بازیکنان هادرزفیلد با فاصله بسیار کم راهی اوت شد .

** در این دقایق آرسنال به شدت بد بازی کرده و این تیم هادرزفیلد است که با حملات خطرناک تیم آرسنال را تهدید می کند **

دقیقه 64 :
باز هم حرکت بازیکنان هادرزفیلد این بار از سمت چپ و یک حرکت عرضی و شوت خطرناکی که از کنار دروازه آلمونیا به بیرون می رود .

گل----
دقیقه 67 : روی یک کرنر حاصله برایتیم هادرزفیلد و روی سک سانتر خوب و روی سر تمام بازیکنان ارسنال شماره 11 تیم هادرزفیلد بود که توپ را با ضربه سری دقیق به مرکز دروازه آرسنال فرستاد تا هادرزفیلد مزد حملات خود را بگیرد.

تعویض----
دقیقه 68 : حضور فرانسس فابرگاس به جای آبو دیابی

دقیقه 70 : سانتر بلند ابوئه روی سر بندتنر و ضربه سر این بازیکن که از بالای دروازه راهی اوت شد .

دقیقه 71 : حرکت عالی آرشاوین و پاس در عرض وی برای بندتنر در شرایطی عالی و شوت وی که به دفاع برخورد کرده و برگشت داده می شود .

دقیقه 75 : حرکت بندتنر از سمت راست و پاس وی به آرشاوین و شوت محکم پای چپ وی با برخورد به بازیکن حریف راهی کرنر می شود .

دقیقه 78 : یم پاس از فابرگاس برای دنیلسون در عمق  و موقعیت خوب ارسال و این در حالی است که دنیلسون نیز به دلیل مشکل همسترینگ و کشیدگی پشت راننش روی زمین افتاده و این موقعیت نیز از دست می رود .

دقیقه 81 : حرکت فابرگاس در نهایت در شرایطی سخت به روسیچکی رسید و شوت محکم وی با دخالت دفاع راهی کرنر شد . کرنر ارسالی نیز ثمری برای آرسنال ندارد .

دقیقه 82 : حرکت عمقی ابوئه از سمت راست روی پاس فابرگاس و پاس عرضی وی که در دستان دروازبان هادرزفیلد قرار گرفت .

دقیقه 86 : حرکت فابرگاس و پاس در عمض وی برای بندتنر باعث شکل گرفتن یک ضربه پنالتی شد که داور روی این صحنه مشکوک کارت زرد به بازیکن عادرزفیلد می دهد .

گل----
دقیقه 86 : پنالتی فرانسس فابرگاس نیز تبدیل به گل می شود و وی با بوسیدن اروم آرسنال روی پرچم کرنر خوشحالی خود را نشان می دهد .

دقیقه 87 : یک خطای خطرناک نزدیکی محوطه جریمه برای هادرزفیلد از زاویه چپ . ضربه بسیار خطرناک بازیکنان هادرزفیلد به شکلی بسیار خطرناک به بالای دروازه آرسنال می رود.

دقیقه 94 : در میان سرعت بالای بازی روی یک اشتباه و ضد حمله فابرگاس حرکتی انجام داد که توانست چسبیده به محوطه جریمه خطایی از بازیکنان هادرزفیلد بگیرد .
در نهایت نیز سوت پایان بازی در 95 دقیقه با صدا درآمد تا آرنسال در یک بازی پر افت و خیز و در روز بد خود به مرحله بعدی رقابت ها صعود کند .


تگ ها

ثبت نظر شما
7+3=

نظرات کاربران

دیگر خبرهای آرسنال

آرسنال 2-1 چلسی (دوستانه)
روزی تلخ و شیرین برای بانوان آرسنال
با بیرث خرید جوان و جدید آرسنال آشنا شوید
دارنده توپ طلای لیگ زیر ۱۸ ساله ها در ترکیب توپچی ها
باشگاه آرسنال با بن وایت قرارداد بلند مدتی امضا کرد
آرسنال به بالاترین هدف این فصلش رسید
مصاحبه مفصل مانوم با سایت رسمی آرسنال
خودم را یک بازیکن تکنیکی میدانم و دوست دارم با همکاری هم تیمی هایم قفل مدافعان حریف را باز کنم ...
فریدا مانوم خرید جدید باشگاه آرسنال
استعداد بزرگ نروژی در ترکیب تیم بانوان

آخرین نظرات

دل شکسته در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ نوشت :
واقعا این تیم دیگه ارزش پیگیری نداره خیلی وقته تموم شده درست بشو هم نیست بعد از 20 سال از آرسنالی بودنم خجالت می کشم و از این خجالت کشیدن افتخار می کنم !

مربوط به قرارداد جدید برای لاکازت آری یا نه؟
اریا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱٦ نوشت :
ali در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ نوشت :
اریا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ نوشت :
محمد فانتوم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱٦ نوشت :
اهههه...چقد زود گذشتا...انگار همین دیروز بود که لسا از تیم رفت !!

جو بد نبود ولی میتونست بهتر ازین باشه..استعدادای خوبی داریم تو تیم..زینسبرگر فوق العاده..لئا..ویویان..کتی..فورد.

کاش یه...

مربوط به ممنونیم جو ، آرزوی موفقیت برایت داریم
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی