کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازی در ورزشگاه امارات شروع خواهد شد.

آرسنال با ترکیب زیر وارد میدان شد :

مانوئل آلمونیا
باکاری سانیا
توماس ورمائلن
ویلیام گالاس
گائل کلیچی
نوس دنیلسون
سس فابرگاس ( کاپیتان )
توماس روسیچکی
آبو دیابی
ادواردو
آندری آرشاوین


هم چنین بازیکنان زیر روی نیمکت تیم قرار داشتند :
لوکاژ فابیانسکی
میکاییل سیلوستره
آرماند ترائوره
جی امانوئل توماس
تئو والکات
کارلوس ولا

داوری بازی نیز بر عهده آلن ویلی است.


نیمه اول شروع می شود . دقایق ابتدایی با تعادل و البته کمی برتری بولتون همراه بود . نایجل وینتربرن که مهمان برنامه تلویزیون آرسنال است امیدوار است امشب تیم محبوبش را در صدر ببیند .
در دقیقه 4 بازی روی حرکت دیابی و ادواردو موقعیتی پدید آمد که حاصلی در پی نداشت .
در دقیقه شش بازی روی اولین شوت در چهار چوب گری کاهیل بولتون به گل دست یافت .
دقیقه 10 بازی فرانسس نیز موقعیتی داشت که ثمری در پی نداشت.
آرسنال سراسر حمله است . دقیقه 10 پاس فرانسس کمی تند است و به ادواردو نمی رسد . دقیقه 12 بتزی حرکت ترکیبی توماس و فرانسس نیز ثمری ندارد .
بولتون به طور کامل در دقاع و آرسنال کاملا بر عکس
در دقیقه 17 بازی آرشاوین نیز حرکتی ترتیب داد که باز ثمری نداشت.
بولتون نیز در این بین تا می توانست در ضد حملات برنامه ریزی می کرد که گاهی نیز موفق بود.
در دقیقه 22 روی ضربه ایستگاهی که آندری به دست آورد آرسنال صاحب موقعیتی شد که تیم به صورت کوتاه کار کرد و ثمری نداشت.
آرسنال کاملا در پی  جبران گل خورده در نیمه اول هستند
دقیقه 27 روی یک حرکت تیم بولتون به ضربه پنالتی می رسد .دنیلسون پنالتی می دهد و بولتون باز هم به گل می رسد.
آرسنال که برای صدر نشینی می بایست با اختلاف دو گل پیروز می شد حالا با نتیجه دو بر صفر عقب افتاده است.
گل دوم بولتون نیز توسط مارتین تیلور به ثمر رسیده است.
بعد از گل دوم نیز روال بعد از گل اول ادامه دارد . حملات آرسنال.
دقیقه 34 شوت تیلور از کنار دروازه ارسنال به بیرون می رود .
دقیقه 34 موقعیتی فوق العاده برای ادواردو . با جرکت فرانسس این موقعیت خلق شد ولی ثمری نداشت و با واکنش جاسکلاینن توپ دفع شد.
آرسنال کاملا غافلگیر شده است و در پی زدن گل . شاید جبران یکی از گل ها در نیمه اول نیز خوب باشد.
دقیقه 34 بازی ضربه ایستگاهی و سانتر سس و عبور توپ از کنار دروازه جاسکلاینن . بازیکنان بولتون در این دقایق علاقه زیادی به بازی فیزیکی دارند .
روی دو حمله خوب و دو گل نتیجه عالی برای آن هاست.
دقیقه 36 بازی روی یک سانتر بولتون صاحب موقعیت شد که ثمری نداشت.
هم چنان بولتون بازی فیزیکی می کند و این بار ادواردو هدف تکل محکن بازیکنان است.
سانتر ارسالی فرانسس در دقیقه 37 نیز ثمری در پی ندارد و دفاع بولتون جمغ می کند . دقیقه 37 روی خطایی که روسیچکی گرفت ادواردو موقعیت داشت که به شکلی خطرناک توپ از دست رفت .
آرسن ونگر کاملا به هم ریخته و نگران ضد حمله های خطرتاک بولتون است.
آرسنال به شکل گروهی در نیمه زمین بولتون است . بولتون نیز با خطاهای مکرر در ضربات ایستگاهی به آرسنال شانس می هد . دقیقه 40 سانتر فرانسس و ضربه سر گالا نیز به تیرک دروازه اصابت کرد .
دقیقه 40 باز هم از جناح چپ ظاس در عرض ادواردو ثمری در پی نداشت .
بازی سرعت فوق العاده ای دارد و بولتون سعی در حفظ نتیجه .
دقیقه 41 حرکت در عمق سانیا نیز ثمری نداشت و توپ برگشتی برای بولتون نیز با خطای ورمائلن متوقف شد .
حضور آرسنال از چپ و راست ثمری ندارد .
بله . توماس روسیچکی . موتزارت کوچک روی حرکت عالی و یک شوت توماسی در دقیقه 43 یکی از گل ها را جبران می کند . بازی به اوج هیجان می رسد .
آرسنال در این دقایق پایانی سراسر حمله است . حرکت بی ثمر ادورادو در دقیقه 43 نیز از حرکات آرسنال بود.
دقیقه 44 بازی موقعیت فوق العاده برای آرسنال را جاسکلاینن به شکلی فوق العاده برگشت می دهد .
سرعت بالای بازی با هیجان فوق العاده همراه است.
دقیقه 45 بازی هم موقعیت و توماس این بار ناکام .
دقیقه 46 بازی هم چنان خیمه آرسنال ادامه دارد . حرکات آرسنال از چپ و راست از راه زمینی و هوایی ادامه دارد.
به هر حال نیمه اول به پایان می رسد . به امید پیروزی در نیمه دوم با هر نتیجه .

 

نیمه دوم بازی نیز با سوت داور آغاز می شود .
همان ابتدا خطای بازیکنان بولتون در میانه زمین.
دقیقه 46 بازی پاس در عمق فوق العاده دنیلسون و موقعیت عالی ادوادو در عمق از دست می رود تا افسوس ونگر را در پی داشته باشد.
باز هم خطا در میانه زمین این بار روی سس . این خطا با کارت زرد داور برای بولتون همراه است .
در دقیقه 47 بازی روی چندین و چند پاس بین بازیکنان پاس در عمق بازیکنان آرسنال ثمری ندارد . آرشاوین نیز بسیار با جوش و خروش کار می کند .
دقیقه 48 حرکت خطرناک بازیکنان بولتون در پشت محوطه جریمه با خطای دیابی همراه است . ضربه ایستگاهی خطرناک .
ضربه با پای چپ و عبور با اختلاف نسبتا کم از کنار دروازه آلمونیا .
دقیقه 49 بازی هم خطر برای بولتون و این بار آرسنال با چاشنی شانس توپ را به کرنر می فرستد . کرنر حاصله نیز که به صورت زمینی کار شد کمی خطرناک بود.
بولتون کمی خطرناک است و دقیقه 50 با واکنش آلمونیا توپ ازان آرسنال می شود.
دقیقه 51 بازی . بازی با توپ در میانه میدان از بازیکنان آرسنال . در همین حرکت موقعیت عالی برای فابرگاس و گللللللللل
فرانسس در دقیقه 51 بازی روی حرکات عالی باز هم گلزنی می کند.
گلی که با  صحنه مشکوک خطا  به ثمر رسیده است .
ظاهرا بازیکن بولتون مصدوم شده است و مداوا روی او ادامه دارد.
این مصدومیت روی خطای احتمالی قبل از گل توسط گالاس صورت گرفته است.
حرکت با پاس در عمق از سمت راست آرسنال و ضربه یک تکه فابرگاس همراه بود.
دقیقه 54 هم چنان مداوا ادامه دارد و ظاهرا بازیکنا بولتون باید تعویض شود .
بازیکن بولتون در دقیقه 55 بازی به علت مصدومیت تغویض خواهد شد .
بازی از سر گرفته می شود .
حرکت خطرناک بازیکنان آرسنال در زمین خودی و پاس ورمائلن به آرشاوین و سانتر وی که به کرنر می رود .
کرنر ارسالی با برخورد به بازیکنان بولتون باز هم به کرنر می رود ولی این بار سانتر فرانسس در دستان جاسکلاینن قرار می گیرد.
دقیقه 57 بازی و این بار بازیکن بولتون موقعیتی از دست می دهند . ظاهرا صورت بازیکن بولتون اصابتی با توماس داشته است .
دقیقه 58 بار هم جرکات زیبا . شوت خطرناک پای چپ فرانسس با وانش عالی به کرنر می رود .
کرنر ارسالی خطرناک به سمت راست منحرف می شود و با برگشت توپ توسط بازیکنان بولتون توپ به دفاع می رسد.
دقیقه 59 حرکت خطرناک بازیکنان بولتون باز هم توسط آلمونیا پوشش میابد.
دقیقه 61 بازی روی برگشت حرکت بولتون آرسنال روی حرکت خوب آرشاوین و پاس وی به ادورادو موقعیت داشت که ثمری برای تیم نداشت.
بولتون نیز در این دقایق خطرناک به نظر می آید و دفاع باید مراقب بازیکنان حریف باشد .
دقیقه 63 بازی هم حرکت ادواردو از سمت چپ با اشتباه دیابی از دست می رود.
در دقیقه 64 باز هم حرکت خطرناک از سمت چپ با دفاع خوب به کرنر می رود.
گلللللللللللللل . ضربه کرنر فرانسس با ضربه محکم توماس ورمائلن به تور دروازه می چسبد .
آرسنال 3 - بولتون 2
ابتدا کرنر ارسالی با کشمکش بین بازیکنان به سمت چپ رفت و توماس با ضربه ای محکم تور دروازه حریف را پایین آورد .
حالا باید تیم سعی کند ابتدا نبض بازی را کنترل کند و شاید بهتر باشد در سرعت بسیار بالای بازی بکاهد .
در دقیقه 66 نیز پاس در عمق بازیکنان بولتون ثمری ندارد .
باز هم خطا در میانه زمین به سود آرسنال . باز هم کارت زرد برای حریف
هواداران آرسنال جوی بسیار قوی تشکیل داده اند .
بولتون سعی در ترتیب حمله دارد. دقیقه 68 آرسنال موفق تر است.
دقیقه 68 موقعیت مناسب روی حرکت ادواردو به کرنر می رود .
باز هم دفاع جلو کشیده است . خوب کرنر از سمت چپ توسط آرشاوین با دفع دروازبان بولتون همراه است .
دقیقه 70 حرکت بولتون و ضربه سر ضرب نسبتا خطرناک که حاصلی ندارد .
باز هم خطا در فاصله تقریبا 30 یاردی . دیوار دفاعی در مقابل توپ . ضربه خطرناکی است .
تا این لحظه آرسنال در برابر 14 خطای بولتون 11 خطا انجام داده .
ضربه ثمری ندارد و سانتر بعدی نیز به شکل خطرناک دفع می شود .
دقیقه 73 روی ضربه ایستگاهی صاحب موقعیت می شویم . ضربه فابرگاس به دیوار دفاعی برخورد می کند و در ادامه نیز ثمری ندارد .
در دقیقه 74 روی یک دخالت از دیابی و برخورد پیش آمده وی کمی احساس مصدومیت می کند و مداوا بر روی وی ادامه دارد . ظاهرا نشملش حاد نیست و برای بازشگت مجدد به کنار زمین می رود . به هر حال کریگ استموند نیز آماده حضور در میدان است .
آرسنال بیشتر سعی دارد تا نبض بازی را در اختیار بگیرد پیش از آنکه به آب و آتش بزند .
تعویض برای آرسنال : کریگ استموند جای آبو دیابی را می گیرد . باید دید این هافبک دفاعی جوان و انگلیسی چه می کند .
دقیقه 77 حرکت آرشاوین که ثمر ندارد .
در دقیقه 79 هستیم و بولتون کاملا در حالت هجومی . آرسنال کاملا بسته و در خالت دفاع و به دنبال موقعیت .
دقیقه 80 روی یک ضربه ایستگاهی و سانتر از سمت راست آرسنال توپ به کرنر می رود . بولتون بسیار خطرناک است . کرنر  نیز ه شکلی خطرناک دفع می شود .
دقیقه 81 موقعیت عالی برای فابرگاس که متاسفانه کمی کم می آورد و به توپ نمی رسد و جاسکلاینن توپ را دفع می کند . حرکت بسیار خطرناکی بود .
در مقابل باز هم بولتون در موقعیت سانتر قرار می گیرد و این سانتر نیز باز هم به شکل خطرناک به بیرون می رود.
هشتاد دقیقه بازی در اوج هیجان و سرعت بالا سپری شده است .
باز هم بولتون در دقیقه 83 . ضربه خطرناک و محکم تیلور از سمت راست که به بیرون می رود .
دقیقه 84 پاس در عمق گالاس نیز به ادواردو نمی رسد .
دقیقه 84 حرکت خطرناک از سمت چپ آرسنال سانتر از این سمت و توپی که توسط آرشاوین به تور دروازه می رسد .
حرکت از سمت چپ پاس در عرض و یک پاس کاری کوتاه و گل آرشاوین .
حالا آرسنال در صدر جدول است .
آرسنال 4 - بولتون 2
چهره شادمان ونگر نشان از اهمین گل می دهد.
بولتون هم چنان دست از تلاش بر نمی دارد . خطای کلیچی کارت زرد برایش در پی دارد .
دقیقه 87 تعویض برای آرسنال : کاذلوس ولای تازه نفس به جای توماس روسیچکی به بازی می آید .
دقیقه 88 بازی اوج هیجان و استرس در تمامی اعضای ونگر مشهود است .
آرسنال کاملا سعی در سپری کردن زمان باقی مانده دارد.
3 گل در نیمه دوم مزد تمام بازی زیبا و سرعتی آرسنال است .
تماشاگران سر از پا نمیشناسند و مشغول خواندن سرود های مورد علاقه خود هستند.
دقیقه 89 بولتون هم چنان بوی خطر می دهد اما آرسنال به محض دریافت توپ آن را روی زمین به حالت شنا در می  آورد.
پاس کاری متوالی بازیکنان ادامه دارد و به ازای هر پاس هواداران تشویق می کنند.
تئو والکات نیز در این لحظات به جای ادواردو به بازی می اید .
دقیقه 91 بازی سانتر بولتونی ها ثمر نمی دهد.
وااااااای . ناباورانه . آرشاوین جرکت فوق العاده اش و یک تک به یک کامل کامل که متاسفانه نتوانست آن را به گل تیدیل کند.
ضربه کرنر حاصل از ضربه آرشاوین با هدف اتلاف وقت بین بازیکنان آرسنال می گذرد . روی یک پاس کوتاه در ادامه حرکت ضربه دنیلسون از پشت محوطه جریمه نز ثمری ندارد.
قدرت روحی آرسنال و روج جنگندگی بدون شک رمز پیروزی در دیدار بود ضمن اینکه به عنوان یک مسابقه فوتبال نمی توان این قضیه را نادیده گرفت که هر دو تیم یک فوتبال فوق العاده و تمام عیار را به نمایش گذاشتند فوتبالی که تمامی ملاک های یک بازی زیبا را در تک تک لحظاتش دارا بود.
آرسنال هم چنان سعی در اداره بازی دارد .
دقیقه 96 و هم چنان بازی ادامه دارد .
بله در این لحظه سوت بازی به صدا در می آید و آرسنال با امتیاز برابر با چلسی یک بازی بیشتر و البته به لطف گل زده بیشتر به صدر جدول لیگ برتر می رود.
تشویق همه جانبه هواداران آرسنال در ورزشگاه ادامه دارد و بازیکنان در اوج خوشحالی و بذت از یک بازی زیبا باید به رختکن بروند.

تگ ها

ثبت نظر شما
18+8=

نظرات کاربران

دیگر خبرهای آرسنال

تمام بازیکنانی که تنها یک بار زیر نظر آرسن ونگر برای آرسنال بازی کردند
آرسن ونگر به خاطر فرصت دادن به بازیکنان جوان در ۲۲ سال سرمربیگری خود در آرسنال شهرت داشت، اما برخی از آنها تنها یک فرصت کسب کردند.ما در این لیست نام بازیکنانی را آورده‌ایم که تنها یک بار زیر نظر آرسن ونگر برای توپچی ها به میدان رفته‌اند.

آخرین نظرات

همیشه توپچی در تاریخ ۱۴۰۰/۰٦/۲۷ نوشت :
تیم داره تکمیل میشه.ببینم بهانه دیگه ای داری؟هرچند بردیم ولی بازی اصلا جذاب نبود.ما فوتبال آرسن ونگر رو می خوایم

مربوط به کنفرانس مطبوعاتی آرتتا پس از پیروزی 1-0 مقابل نوریچ
مرتضی در تاریخ ۱۴۰۰/۰٦/۱۳ نوشت :
سرمربی فاجعه است!خیلی زود بود سرمربی گری براش!اونهم آرسنال!هیچ طور دیگه نمیشد اینقدر خوب فاتحه آرسنال رو خوند! یک سرمربی خوب نیاز داره اقعا! اگر پیدانشد آرسن ونگر رونمیدونم چرا اخراج کردند!البته سرمر...

مربوط به مروری بر لیست خروجی های آرسنال در ددلاین
حاج مهدی آرسنالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰٦/۰۸ نوشت :
متاسفم برای این مربی
هر سال بد و بدتر

مربوط به کنفرانس مطبوعاتی آرتتا پس از شکست 5-0 مقابل منچسترسیتی
محمد در تاریخ ۱۴۰۰/۰٦/۰۷ نوشت :
آرسنال خیلی وقته که تبدیل به یه تیم معمولی شده
بنظرم دیگه هوادار این تیم بودن یه خوش خیالی مفرطه

مربوط به کنفرانس مطبوعاتی آرتتا پس از شکست 5-0 مقابل منچسترسیتی
همیشه توپچی در تاریخ ۱۴۰۰/۰٦/۰٦ نوشت :
به جز این حرفای بیخود کار دیگه ای هم بلدی آقای آرتتا؟چرا خودت نمی ری؟
Arteta out

مربوط به کنفرانس مطبوعاتی آرتتا پس از شکست 5-0 مقابل منچسترسیتی
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی