کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال

میزبان

سوانسی

مهمان

آرسنال 3 - 2 سوانسی از رقابت های لیگ برتر است و بازی در استادیوم امارات انجام میشود.

1395/7/24 | 17:30 | شنبه

لیست پیش بینی های این بازی

کـــاربرضریب بازیپیش بینی تفاضل امتیاز خامامتیاز نهاییگل های تیم میزبانگل های تیم مهمان پیش بینی نتیجه نتیجهدسترسی
آرمان امیراحمدی 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
amirsenal 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Ramin 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمد کاوه 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Nima 3.84-0 4311.440برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
رضا قپانوري 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
death 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
kamyar 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
معین 3.84-0 4311.440برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
فرشید 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
ali reza salarzehi 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حسین 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Rouzbeh 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
amirhossin 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمد حسین 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
amin 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
علی ارشدی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hadihezare 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Sajad 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hosein 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hoseyn 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
سعيد 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حسین عسگریان 3.84-0 4311.440برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
mostafa.chehregosha 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Ehsan 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حسین ایمانی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
کمیل رحیمی 3.81-0 1415.210برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حسین 3.81-0 1415.210برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
هادی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
روح اله درویشی 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Behrad 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
مصطفی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
فرهاد 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
عباس رضایی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمد یخکشی 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
علی آقاشاهی 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
عباس 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
عباس 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
midya 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمدامین 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
رامتين كاوياني 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
علیرضا فراهانی 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Daikie 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
آرمین توپچی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
yaser 3.84-1 3311.441برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حامد 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Ebrahim 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hossein 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمد 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
محمد 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hadia 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Hossein_ELPistolero 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Vishka 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
hashem asadi 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
مسعود پیرامون 3.84-1 3311.441برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
amirhaeri 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
majid 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
amin 3.82-1 1415.221برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
امیررضا شفاعت 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
ehsan esmaeili 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Mahdinami 3.81-1 01111تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
سامان 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
حسین 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
پیام 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Mohammad Ghanamijaber 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
Javad 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
masoud 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
mohammad 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
jaafar 3.83-1 2311.431برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
میلاد 3.80-0 01100تساویبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
میثم محمودی 3.82-0 2311.420برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من
alimaazi 3.83-0 3311.430برد میزبانبرد میزبان3-2 پیش بینی های من

نکات مهم در این بازی

1- به ضریب اهمیت بازی در پیش بینی ها دقت کنید
2- ضریب ها از 1 تا 10 هستند و ممکن است تیمی که در پیش بینی امروز ضریب 5 دارد در بازی بعدی خود با آرسنال صریب 1 داشته باشد.
3- اگر بازی ساعت 23:15 آغاز شود شما نهایتا تا ساعت 22 میتوانید پیش بینی کنید
4-نوع امتیاز دهی در پایین به صورت کاملا مشروح وجود دارد.

امتیاز دهی

1- امتیازات پیش بینی 6 - 4 - 3 - 2 و 1 میباشد. که به شرح زیر توضیح داده میشود
الف) 6 امتیاز : امتیاز کامل پیش بینی نتیجه با اعداد درست . یعنی بازی 4-2 را دقیقا 4-2 پیش بینی کنید.
ب ) 4 امتـیاز : در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی کنید و تفاضل را هم صحیح پیش بینی کنید شما 4 امتیاز کسب میکنید. یعنی بازی 4-2 را 5-3 پیش بینی کنید، برنده را درست انتخاب کرده اید و تفاضل +2 را به درستی پیش بینی کرده باشید 4 امتیاز کسب میکنید
ج) 3 امتـــیاز : در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی کنید ولی تفاضل را اشتباه پیش بینی کرده باشید ، شما 3 امتیاز کسب میکنید. یعنی بازی 4-2 را 4-0 پیش بینی کرده باشید، شما برنده را درست پیش بینی کرده اید و 3 امتیاز دریافت میکنید.
د) 2 امتـــــیاز: در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی نکرده باشید، سیستم گل های میزبان و مهمان را چک میکند، درصورتی که حداقل یکی از گل ها را درست پیش بینی کرده باشد 2 امتیاز دریافت میکنید. یعنی بازی 4-2 را شما 0-2 پیش بینی کردید و برنده را اشتباه پیش بینی کردید اما تعداد گل زده یکی از دو تیم را درست پیش بینی کردید، پس 2 امتیاز دریافت میکنید
ه) 1 امتـــــیاز: در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی نکرده باشید و حتی تعداد گل های هیچ کدام را هم درست پیش بینی نکرده باشید، شما 1 امتیاز بابت حضور در مسابقه میگیرید. این 1 امتیاز هنگام ثبت پیش بینی اولیه شما نیز برای شما منظور میگردد.* نکته : طبیعی است که اگر بازی 3-3 را شما 10-10 هم پیش بینی کرده باشید ، چون هم تساوی را به درستی پیش بینی کردید و هم تفاضل "0" را ، پس 4 امتیاز دریافت میکنید.


2- هر بازی ضریب خاص خود را دارد. این ضریب ها به تیم های رقیب و شرایط آنها در جدول برمیگردد. مثلا بازی آرسنال - سوانسی ( در دور رفت لیگ ) در شرایطی که سوانسی در رده 15 جدول است بین 3 تا 5 ضریب دارد. اما در بازی برگشت ممکن است سوانسی پیشرفت کرده و در هفته ای که مقابل آرسنال قرار میگیرد در رده دوم جدول باشد و ضریب این تیم به 7 تا 8 برسد.


3- یک امتیاز حضور در پیش بینی ( یا پیش بینی کاملا اشتباه ) ضریب نمیخورد و شما را کاملا از رقابت دور میکند.


4- ضریب : فرض کنید یک بازی با ضریب 5.5 داریم.
کاربر A : پیش بینی 100% صحیح انجام داده 6 امتیاز میگیرد : امتیاز خام او 6 و امتیاز اصلی او 6×5.5 یعنی 33 میشود.
کاربر B : برنده را تشخیص داده و تفاضل را هم درست پیش بینی کرده : امتیاز خام 4 و امتیاز اصلی 4×5.5 یعنی 22 میشود.
کاربر C : برنده را تشخیص داده اما تفاضل را اشتباه پیش بینی کرده : امتیاز خام 3 و امتیاز اصلی 3×5.5 یعنی 16.5 را کسب میکند.
کاربر D : برنده را اشتباه پیش بینی کرده و تنها تعداد گل زده یکی از دو تیم را درست پیش بینی کرده است، پس 2 امتیاز خام میگیرد و 2×5.5 یعنی 11 امتیاز کسب میکند.
کاربر E : همه موارد را اشتباه پیش بینی کرده و امتیاز خام یک و نهایی یک را میگیرد.

5- جدول رده بندی را در این قسمت میتوانید ببینید

جوایز

1- نفر اول در پایان فصل 1.000.000 ريال جابزه نقدی خواهد گرفت
2- نفر دوم 600.000 ريال جایزه نقدی دریافت میکند
3- نفر سوم 400.000 ريال جایزه نقدی دریافت میکند.
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی