کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال برابر بیرمنگام

آرسنال در این بازی با ترکیب زیر وارد میدان شده است :

لوکاژ فابیانسکی
باکاری سانیا
یوهان جورو
لوران کوشلنی
گاول کلیچی
سس فابرگاس
سمیر نصری
جک ویلشر
الکس سانگ
تئو والکات
رابین ون پرسی


روی نیمکت تیم آرسنال نیز بازیکنان زیر حاضرند :
ووچیچ ژسنی
امانوئل ابوئه
سباستین اسکیلاچی
آندری آرشاوین
نوس دنیلسون
توماس روسیچکی
نیکلاس بندتنر
نیمه اول
----------------------


دقیقه 3: روی یک فرار زیبا از تئووالکات وی صاحب موقعیتی از سمت راست بیرمنگام شد که شوت وی از کنار دروازه به بیرون رفت.

روی یک ضربه ایستگاهی ون پرسی می توانست موقعیتی ایجاد کند که ضربه وی ثمری در پی نداشت .

دقیقه 7 : روی یک درگیری و تکل خشن بازیکنان بیرمنگام سس فابرگاس در ناحیه مچ دچار درد شد که روی این حرکت بازیکن بیرمنگام اولین کارت زرد بازی را دریافت کرد . خخوشبختانه فابرگاس نیز شکلی نخواهد داشت

دقیقه 11 : روی یک خطای دو ضرب درون محوطه جریمه از سمت چپ آرسنال صاحب موقعیتی شد که ضربه رابین ون پرسی این بار نیز ثمری نداشت و در دستان فاستر قرار گرفت .

دقیقه 13 : روی یک خطا از سمت چپ محوطه آرسنال صاحب موقعیت شوت زنی شد.
رابین ون پرسی روی سومین ضربه ایستگاهی خود توانست دروازه بیرمنگام را باز کند و اولین گل آرسنال در این بازی را به ثمر برساند .

دقیقه 17 : روی خطای فابرگاس پشت محوطه جریمه تیم بیرمنگام صاحب موقعیت خوبی شد . ضربه دیدنی بازیکنان بیرمنگام با واکنش بسیار خوب لوکاژ فابیانسکی  همراه بود و این توپ به کرنر می رود . کرنر ارسالی نیز بازگشت داده می شود .

دقیقه 21 : روی حرکت خوب بازیکنان بیرمننگام از سمت راست و پاس عرضی می توانستند صاحب موقعیتی شوند که این توپ توسط فابیانسکی دفع شد .

تا دقیقه 20 : روی زمین ناهموار بیرمنگام که به دلیل سرما و بارندگی در این قسمت از سال همواره اینگونه بوده پاس کاری های متوالی سخت است . بازی نیز مجموعا متعادل بوده و آرسنال روی تجربه بهتر توانسته موقعیت های بهتری روی دروازه حریف ایجاد کند .

دقیقه 25 : تیم بیرمنگام در این دقایق روی حرکات بیشتر توانسته موقعیت هایی روی ضربات ایستگاهی خلق کند که تا به اینجای کار توسط مدافعیت ارسنال دفع شده است . تیم بیرمنگام به طور کلی در این دقایق بیشتر صاحب توپ بوده و بیشتر بازی مستقیم را در دستور کار دارد .

دقیقه 27 : آرسنال روی یک حرکت سریع توسط نصری از سمت راست صاحب موقعیتی شد که این حرکت با پاس در عمق زیبا برای ون پرسی حاصل شد که کنترل توپ ون پرسی جالب نبوده و این موقعیت از دست رفت .

دقیقه 33 : روی یک حرکت دیگر از سمت چپ زمین توسط سمیر نصری انجام شد که حرکت زیبای وی و سانتر وی ثمری برای آرسنال ندارد.

دقیقه 35 : روی حرکت خوب بازیکنان ارسنال رابین ون پرسی بار دیگر صاحب موقعیت خوبی شد که ضربه آرام و چیپ وی در دستان فاسرت قرار گرفت .

دقیقه 37 : روی یک سانتر بسیار بلند روی یک سانتر بسیار بلند از میانه های زمین و روی یک رفت و برگشت تیم بیرمنگام در نزدیکی دروازه صاحب موقعیت خطرناک شد که ضربه بسیار خطرناک جرومه با فاصله کم به بیرون رفت .

دقیقه 38 : روی یک حرکت زیبای سریع توسط والکات وی بیرون از محوطه شوت زنی کرد که ضربه ی با فاصله کم به بیرون رفت .

دقیقه 40 : بار دیگر روی حرکت زیبای ویلشر آرسنال صاحب موقعیتی شد که پاس در عرض وی این بار نیز از کنار نصری عبور کرده و موقعیت از دست می رود .

** بازی در این دقایق از سرعت جالب و بالایی برخوردار است و دو تیم موقعیت های خوبی روی دروازه یک دیگر ایجاد کرده اند **

دقیقه 44 :  روی حرکت سریع والکات و در ادامه حرکت فابرگاس و روی یک پاس در عمق والکات می توانست موقعیتی ایجاد کند که سانتر ریز وی از کنار بازیکنان عبور می کند .

دقیقه 47 : پس از گذشتن دو دقیقه وقت تلف شده داور بازی سوت پایان نیمه اول را به صدا در اورد تا دو تیم به رختکن بروند .

به طور کلی در نیمه اول بازیکنان ارسنال می توانستند روی دقت بیشتر از موقعیت های حاصله بهتر استفاده کنند و با این حال تیم بیرمنگام نیز روی حرکاتش همواره خطرناک نشان می داد . رابین ون پرسی با دقت بیشتر و تاثیر گذاری بیشتر می تواند تاثیر زیادی بر روی بازی بگذارد . ضمن اینکه قسمت عظیمی از بازی مشغولدرگیری های فیزیکی بود .نیمه دوم


دقیقه 47 : روی یک حرکت خوب در این  نیمه از میانه زمین توسط فابرگاس توپ به تئو والکات می رسد که شوت وی به پاس بازیکن حریف خورده و در ادامه با تلاش ون پرسی همراه بود اما توپ به پای وی برخورد کرد و در هوای بارانی شهر بیرمنگام توپ به بیرون برود .

دقیقه 50 : روی فرار زیبای والکات بازیکنان بیرمنگام روی وی خطایی انجام می دهند که سانتر ون پرسی روی این ضربه خطا توسط مدافعین بازگشت داده می شود .

دقیقه 50 : روی یک حرکت از مرکز میدان توسط فابرگاس و پاسی که در گوشه به والکات رسید وی با یک پاس در عرض محکم  قصد ایجاد موقعیت برای ون پرسی داشت که این توپ نیز توسط مدافعین برگشت داده می شود .

دقیقه 53 : روی حرکت سرعتی و بسیار خوب والکات وی توپ را به سمت راست زمین برده و سانتر وی به نصری می رسد و مهیا کردن توپ توسط نصری برای ویلشر با ضربه ای همراه بود که خطرناک از بالای دروازه به بیرون می رود تا این موقعیت خوب تبدیل به گل نشود .

دقیقه 54 : بار دیگر روی اشتباه مدافعین و پاس سریع فابرگاس سمیر نصری صاحب موقعیت شد که حرکت سرعی وی باعث شد تا این بازیکن در مصاف تک به تک با فاستر قرار بگیر که ضربه بنصری توسط فاستر منحرف می شود و در ادامه نیز پاس نصری درون محوطه جریمه توسط مدافعین بیرمنگام بازگشت داده می شود .

دقیقه 58 : گل دوم برای آرسنال توسط سمیر نصری . آرسنال پس از پاس کاری های متوالی در میانه زمین و آرام آرام پیش آمدن توپ را به نصری رساندند که حرکت خوب نصری و هوشیاری وی باعث شد تا توپ را به گوشه دروازه بفرستد و درمین گل آرسنال را نیز در این بازی به ثمر برساند . نکته جالب پس از گلزنی نصری فریاد شادی فابرگاس در کنار دروازه بود که از تصاویر دوربین ها پنهان نمی ماند .

دقیقه 66 : و گل سوم آرسنال باز هم روی حرکات زیبا و دیدنی تیم آرسنال . البته به نظر گل به خودی می رسید اما حرکت زیبای فابرگاس و شوت وی باعث ایجاد این گل شد . باز هم چند دقیقه پاس کاری زیبا و حرکات تیمی خوب از تیم ارسنال و حرکت خوب نصری از سمت راست زمین و پاس خوب وی به فابرگاس که شوت محکم فابرگاس پس از برخورد به فاستر به درون محوطه رفته و با برخورد به پاس مدافع تیم بیرمنگام باعث به ثمر رسیدن گل سوم می شود . گل نیز به نام مدافع حریف ثبت می شود .

دقیقه 71 : پرتاب اوت از کلیچی و پاس آرام رابین ون چرسی مهیا کننده موقعیت شوت زنی برای فابرگاس بود و شوت خطرناک وی با فاصله کمی از بالای دروازه بیرمنگام به بیرون رفت .

دقیقه 73 : در حالی که بازیکنان بیرمنگام در این دقایق سعی در ایجاد حرکت با تعداد بالا درون زمین آرسنال دارند تیم ارسنال روی یک حرکت سریع و تند توسط سانگ توپ را به والکات رسانده که شوت محکم والکات توسط فاستر در دو ضرب دفع می شود .

تا دقیقه 75 : آرسنال در این دقایق کاملا توپ و میدان را در اختیار دارد و به خوبی توپ را در نقاط مختلف زمین به گرش در می اورد . آرسنال موقعیت هایی نیز روی دروازه بیرمنگام به وجود آورد که با دقت کم این موقعیت ها را از دست داد .

دقیقه 79 : اولین تعویض های آرسنال در این دقایق صورت گرفت :
حضور نوس دنیلسون به جای جک ویلشر
حضور آندری آرشاوین به جای تئو والکات

دقیقه 80 : حرکت سه نفره و خوب ارسنال بین فابرگاس و نصری به آرشاوین ختم شد که شوت وی با عکس العمل  فاسرت همراه بود و توپ راهی کرنر شد . کرنر نیز روی یک حرکت تمرین شده زیبا به سانگ رسید که شوت وی بار دیگر راهی کرنر می شود .

تا دقیقه 88 : بازی تقریبا متعادل دنبال می شود و با این وجود پس از پند حرکت نا موفق از سوی تیم بیرمنگام بازی به طور کلی بیشتر در دستان ارسنال قرار داشت و این تیم می توانست روی حرکاتی موقعیت های خطرناکی ایجاد کند .

دقیقه90 : روی حرکت خوب بازیکنان ارسنال در نهایت توپ توسط فابرگاس سانتر می شود که ضربه سر خطرناک ون پرسی قدرت کافی برای ورود به دروازه را نداشت و این توپ توسط فاستر دفع می شود .

دقیقه 92 : روی حرکتی از سمت چپ آرسنال بیرمنگام صاحب موقعیتی شد که پاس در عرض بازیکن بیرمنگام در دستان فابرگاس قرار گرفت .

دقیقه 93 : در آخرین ثانیه های نیمه دوم کرنری برای بیرمنگام پدید امد که این کرنر به شکلی خطرناک راهی دروازه می شود که پس از برخورد به تیرک توسط مدافعین دور می شود تا دروازه آرسنال در این بازی بسته بماند.

دقیقه 93 : بالافاصله روی یک ضد حمله آرسنال صاحب موقعیتی شد که تعلل و پاس کاری های متعدد باعث شد تا پاس ارشاوین راهی کرنر شود و داور بازی نیز بالافاصله بعد از این کرنر سوت پایان بازی را به صدا در بیاورد تا آرسنال بتواند در یک بازی خوب تیم حریف را سه بر صفر شکست دهد .

آمار بازی نیز به شرح زیر است :
تگ ها

ثبت نظر شما
3+3=

نظرات کاربران

دیگر خبرهای آرسنال

 المپیک لیون 1 آرسنال 5 ( دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا)
از از دست دادن صدرنشینی تا تحقیر حریف غول کش فرانسوی، آنچه بر تیم بانوان در هفته ی پایانی مهر گذشت
 آرسنال4 تاتنهام 0 The Fa WSL
شمال لندن همیشه به رنگ قرمز
مارکیز، هورتیگ و کی روش به آرسنال پیوستند
تیم بانوان آرسنال بیشتر فروشنده بود تا خریدار

آخرین نظرات

محمد در تاریخ ۱۴۰۱/۰٦/۰۵ نوشت :
پس امانوئل آدبایور و رابین فن پرسی چی ؟

مربوط به رتبه بندی مهاجمان آرسنال از زمان جدایی تیری آنری
حمید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ نوشت :
نحوه خارج شدن از لیگ چه جوری

مربوط به آموزش شرکت در لیگ فوتبال فانتزی
میلاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ نوشت :
ونپرسی و آدبایور درسته موقع رفتن آنری در تیم بودن ولی بعد از رفتنش اینا شکوفا شدن
همچنین بازیکنی مثل الکسیس هم باید تو این لیست قرار میگرفت

مربوط به رتبه بندی مهاجمان آرسنال از زمان جدایی تیری آنری
حمید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ نوشت :
گابریل پاعولیستا
بلا استثنا تو هر بازی تیمو ب فنا میداد یک تنهمربوط به رتبه بندی 10 خرید بد آرسنال
vahid در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ نوشت :
چفچنکو هم میتونست تو این مقاله باشه


مربوط به 9 مورد از بدترین قراردادهای تاریخ فوتبال
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی