کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران


آرسنال

میزبان

تاتنهام

مهمان

آرسنال 1 - 1 تاتنهام از رقابت های لیگ برتر است و بازی در استادیوم امارات انجام میشود.

1395/8/16 | 15:30 | یکشنبه

لیست پیش بینی های این بازی

کـــاربرضریب بازیپیش بینی تفاضل امتیاز خامامتیاز نهاییگل های تیم میزبانگل های تیم مهمان پیش بینی نتیجه نتیجهدسترسی
آرمان امیراحمدی 9.73-2 11132برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
علی آقاشاهی 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Daikie 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
death 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
زهرا 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
mohsen abbasi 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
سید مهدی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
koorosh 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Mojtaba 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
علی درودی 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محسن شعبانی 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Sajad 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
saeeedzeraatkar 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
mohammad hossein mahdinezhad 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Nima 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مهرشاد مرتضوی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
میلاد 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
آمیش 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
عباس اسدی 9.74-2 21142برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
سام نعمتي 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
هومن 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
سروش 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Behrad 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
متين قاسمي 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
هاشم 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
بهنام 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Morteza Zavari 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
kian 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Hossein_ELPistolero 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
amirhaeri 9.71-1 0658.211تساویتساوی1-1 پیش بینی های من
سعيد 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Mohammad Ghanamijaber 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
hoseyn 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
رامتين كاوياني 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
حسین عسگریان 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
پیام 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
mehdi 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
میلاد 9.74-2 21142برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
9.72-3 -11123شکست میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محمد حسین 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
علی طاهری 9.72-2 0438.822تساویتساوی1-1 پیش بینی های من
کمیل رحیمی 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مغانی 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Ehsan 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
adel 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
علی ارشدی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Saeid 9.74-1 3219.441برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
رضا 9.73-2 11132برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Amin pouya 9.73-2 11132برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
عباس رضایی 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مهدی 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
shahin khalilpoor 9.74-2 21142برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
kavehshah 9.71-2 -11112شکست میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
heidar 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
آرمین توپچی 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
midya 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محمد 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
علی رشیدی 9.74-1 3219.441برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Farzin 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
حسین چیت گر 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
MOHAMMAD 9.74-0 41140برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
توپچی جنوب 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
ali reza salarzehi 9.71-1 0658.211تساویتساوی1-1 پیش بینی های من
فرشید 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Rouzbeh 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
kamyar 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
آرمین 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محمدامین 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
amirsenal 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
yaser 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مصطفی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
ali 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مصطفی 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Ebrahim 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Vishka 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
عاطفه 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Hafiz 9.72-0 21120برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
hossein 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
mahdi 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
omid 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
پیام فلامینی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
میثم 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محسن 9.71-2 -11112شکست میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
ashkan mamdooh 9.74-1 3219.441برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
رضا قپانوري 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
amin 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
مهدی 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محمد 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
alimaazi 9.71-0 1219.410برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
محمد کاوه 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
yazdan 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Saeed asili 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
ehsan esmaeili 9.73-2 11132برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
(Hooman sam (Dark metal 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Mahdinami 9.73-2 11132برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Mahdi 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
RASA GA 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
amirhossin 9.72-1 1219.421برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
Babak 9.73-0 31130برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
حسین 9.73-1 2219.431برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من
حسین 9.74-0 41140برد میزبانتساوی1-1 پیش بینی های من

نکات مهم در این بازی

1- به ضریب اهمیت بازی در پیش بینی ها دقت کنید
2- ضریب ها از 1 تا 10 هستند و ممکن است تیمی که در پیش بینی امروز ضریب 5 دارد در بازی بعدی خود با آرسنال صریب 1 داشته باشد.
3- اگر بازی ساعت 23:15 آغاز شود شما نهایتا تا ساعت 22 میتوانید پیش بینی کنید
4-نوع امتیاز دهی در پایین به صورت کاملا مشروح وجود دارد.

امتیاز دهی

1- امتیازات پیش بینی 6 - 4 - 3 - 2 و 1 میباشد. که به شرح زیر توضیح داده میشود
الف) 6 امتیاز : امتیاز کامل پیش بینی نتیجه با اعداد درست . یعنی بازی 4-2 را دقیقا 4-2 پیش بینی کنید.
ب ) 4 امتـیاز : در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی کنید و تفاضل را هم صحیح پیش بینی کنید شما 4 امتیاز کسب میکنید. یعنی بازی 4-2 را 5-3 پیش بینی کنید، برنده را درست انتخاب کرده اید و تفاضل +2 را به درستی پیش بینی کرده باشید 4 امتیاز کسب میکنید
ج) 3 امتـــیاز : در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی کنید ولی تفاضل را اشتباه پیش بینی کرده باشید ، شما 3 امتیاز کسب میکنید. یعنی بازی 4-2 را 4-0 پیش بینی کرده باشید، شما برنده را درست پیش بینی کرده اید و 3 امتیاز دریافت میکنید.
د) 2 امتـــــیاز: در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی نکرده باشید، سیستم گل های میزبان و مهمان را چک میکند، درصورتی که حداقل یکی از گل ها را درست پیش بینی کرده باشد 2 امتیاز دریافت میکنید. یعنی بازی 4-2 را شما 0-2 پیش بینی کردید و برنده را اشتباه پیش بینی کردید اما تعداد گل زده یکی از دو تیم را درست پیش بینی کردید، پس 2 امتیاز دریافت میکنید
ه) 1 امتـــــیاز: در صورتی که برد/باخت/تساوی را درست پیش بینی نکرده باشید و حتی تعداد گل های هیچ کدام را هم درست پیش بینی نکرده باشید، شما 1 امتیاز بابت حضور در مسابقه میگیرید. این 1 امتیاز هنگام ثبت پیش بینی اولیه شما نیز برای شما منظور میگردد.* نکته : طبیعی است که اگر بازی 3-3 را شما 10-10 هم پیش بینی کرده باشید ، چون هم تساوی را به درستی پیش بینی کردید و هم تفاضل "0" را ، پس 4 امتیاز دریافت میکنید.


2- هر بازی ضریب خاص خود را دارد. این ضریب ها به تیم های رقیب و شرایط آنها در جدول برمیگردد. مثلا بازی آرسنال - سوانسی ( در دور رفت لیگ ) در شرایطی که سوانسی در رده 15 جدول است بین 3 تا 5 ضریب دارد. اما در بازی برگشت ممکن است سوانسی پیشرفت کرده و در هفته ای که مقابل آرسنال قرار میگیرد در رده دوم جدول باشد و ضریب این تیم به 7 تا 8 برسد.


3- یک امتیاز حضور در پیش بینی ( یا پیش بینی کاملا اشتباه ) ضریب نمیخورد و شما را کاملا از رقابت دور میکند.


4- ضریب : فرض کنید یک بازی با ضریب 5.5 داریم.
کاربر A : پیش بینی 100% صحیح انجام داده 6 امتیاز میگیرد : امتیاز خام او 6 و امتیاز اصلی او 6×5.5 یعنی 33 میشود.
کاربر B : برنده را تشخیص داده و تفاضل را هم درست پیش بینی کرده : امتیاز خام 4 و امتیاز اصلی 4×5.5 یعنی 22 میشود.
کاربر C : برنده را تشخیص داده اما تفاضل را اشتباه پیش بینی کرده : امتیاز خام 3 و امتیاز اصلی 3×5.5 یعنی 16.5 را کسب میکند.
کاربر D : برنده را اشتباه پیش بینی کرده و تنها تعداد گل زده یکی از دو تیم را درست پیش بینی کرده است، پس 2 امتیاز خام میگیرد و 2×5.5 یعنی 11 امتیاز کسب میکند.
کاربر E : همه موارد را اشتباه پیش بینی کرده و امتیاز خام یک و نهایی یک را میگیرد.

5- جدول رده بندی را در این قسمت میتوانید ببینید

جوایز

1- نفر اول در پایان فصل 1.000.000 ريال جابزه نقدی خواهد گرفت
2- نفر دوم 600.000 ريال جایزه نقدی دریافت میکند
3- نفر سوم 400.000 ريال جایزه نقدی دریافت میکند.
کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی