کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان آرسنال

دروازبانان آرسنال

برند لنو

19 . برند لنو

مت میثی

33 . مت میثی

مدافعان آرسنال

کیران تیرنی

3 . کیران تیرنی

ویلیام سالیبا

4 . ویلیام سالیبا

سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

5 . سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

گابریل

6 . گابریل

راب هولدینگ

16 . راب هولدینگ

سدریک سوارس

17 . سدریک سوارس

شکودران مصطفی

20 . شکودران مصطفی

کالوم چمبرز

21 . کالوم چمبرز

پابلو ماری

22 . پابلو ماری

داوید لوییز موریرا مارینیو

23 . داوید لوییز موریرا مارینیو

کنستانتینوس ماوروپانوس

27 . کنستانتینوس ماوروپانوس

سئاد کولاسیناچ

31 . سئاد کولاسیناچ

هافبک های آرسنال

بوکایو ساکا

7 . بوکایو ساکا

دنی سبایوس

8 . دنی سبایوس

مسوت اوزیل

10 . مسوت اوزیل

گرانیت ژاکا

29 . گرانیت ژاکا

مهاجمین آرسنال

الکساندر لاکازت

9 . الکساندر لاکازت

پیرامریک اوبامیانگ

14 . پیرامریک اوبامیانگ

نیکولاس پپه

19 . نیکولاس پپه

گابریل مارتینلی

35 . گابریل مارتینلی

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی