کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

اسطوره های آرسنال

دروازبانان آرسنال

 اِما بِرن

1 . اِما بِرن

ینس لمان

1 . ینس لمان

دیوید سیمن

1 . دیوید سیمن

پت جنینگز

1 . پت جنینگز

مدافعان آرسنال

پت رایس

2 . پت رایس

الکس اسکات

2 . الکس اسکات

پرمرتساکر

4 . پرمرتساکر

پاتریک ویرا

4 . پاتریک ویرا

دیوید اولِری

5 . دیوید اولِری

کیسی استونی

5 . کیسی استونی

تونی آدامز

6 . تونی آدامز

سول کمپل

23 . سول کمپل

هافبک های آرسنال

جورج گراهام

0 . جورج گراهام

جو مرکر

3 . جو مرکر

توماس روسیچکی

7 . توماس روسیچکی

رابرت پیرس

7 . رابرت پیرس

میکل آرتتا

8 . میکل آرتتا

مارک اورمارس

11 . مارک اورمارس

امانوئل لورنت پتی

17 . امانوئل لورنت پتی

سانتی کازورلا

19 . سانتی کازورلا

مهاجمین آرسنال

ایان ادوارد رایت

8 . ایان ادوارد رایت

آلن اسمیت

9 . آلن اسمیت

چارلی جرج

9 . چارلی جرج

دانیله کارتر

9 . دانیله کارتر

کلی اسمیت

10 . کلی اسمیت

دنیس برکمپ

10 . دنیس برکمپ

راشل یانکی

11 . راشل یانکی

تئو والکات

14 . تئو والکات

تیری آنری

14 . تیری آنری

کانو

25 . کانو

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی