کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان قدیمی

دروازبانان آرسنال

مانوئل آلمونیا

1 . مانوئل آلمونیا

ویچک شزنی

1 . ویچک شزنی

ساری ون ونندال

1 . ساری ون ونندال

آنا مورهوس

13 . آنا مورهوس

امیلیانو ویویانو

13 . امیلیانو ویویانو

دیوید اوسپینا

13 . دیوید اوسپینا

شیبون چمبرلین

15 . شیبون چمبرلین

پائولین پیرومنین

18 . پائولین پیرومنین

لیدیا ویلیامز

18 . لیدیا ویلیامز

لوکاژ فابیانسکی

21 . لوکاژ فابیانسکی

ویتو مانونه

24 . ویتو مانونه

پیتر چک

33 . پیتر چک

مدافعان آرسنال

متئو دبوشی

2 . متئو دبوشی

اِما میشل

3 . اِما میشل

باکاری سانیا

3 . باکاری سانیا

کِیرون گیبز

3 . کِیرون گیبز

ینی آرنتس

4 . ینی آرنتس

گابریل پاولیستا

5 . گابریل پاولیستا

ژوزفین هنینگ

5 . ژوزفین هنینگ

توماس ورمالن

5 . توماس ورمالن

فلیپ سندروس

6 . فلیپ سندروس

لورن کوشلنی

6 . لورن کوشلنی

ویلیام گالاس

10 . ویلیام گالاس

آندره سانتوس

11 . آندره سانتوس

ویَن سمپسون

12 . ویَن سمپسون

استفان لیخشتاینر

12 . استفان لیخشتاینر

جسیکا ساموئلسون

12 . جسیکا ساموئلسون

لوییز کویین

16 . لوییز کویین

لیسا اونز

17 . لیسا اونز

ناچو مونرئال

18 . ناچو مونرئال

میکل سیلوستره

18 . میکل سیلوستره

سباستین اسکیلاچی

18 . سباستین اسکیلاچی

جما رز

19 . جما رز

بوهان ژورو

20 . بوهان ژورو

لئونی مایر

20 . لئونی مایر

تابیا کِمه

21 . تابیا کِمه

ویکتوریا اشنادربک

22 . ویکتوریا اشنادربک

گایل کلیچی

22 . گایل کلیچی

تیلور هایندز

24 . تیلور هایندز

کارل جنکینسون

25 . کارل جنکینسون

آرماند تراوره

30 . آرماند تراوره

هافبک های آرسنال

آبو دیابی

2 . آبو دیابی

سسک فابرگاس

4 . سسک فابرگاس

فارا ویلیامز

4 . فارا ویلیامز

ویکی لسادا

6 . ویکی لسادا

دنیله ون د دُنک

7 . دنیله ون د دُنک

آرون رمزی

8 . آرون رمزی

سمیر نصری

8 . سمیر نصری

جک ویلشر

10 . جک ویلشر

کارلا هامفری

11 . کارلا هامفری

جیل رورد

14 . جیل رورد

دنیلسون

15 . دنیلسون

الکس اوکسلِید چمبرلین

15 . الکس اوکسلِید چمبرلین

الکس سانگ

17 . الکس سانگ

مارتا کوردرا

17 . مارتا کوردرا

هیتر اُریلی

17 . هیتر اُریلی

دومنیک جانسن

20 . دومنیک جانسن

متیو فلامینی

20 . متیو فلامینی

کارولین وِِیر

20 . کارولین وِِیر

مالین گوت

21 . مالین گوت

آندره آرشاوین

23 . آندره آرشاوین

جید بیلی

25 . جید بیلی

امانوئل فریمپونگ

26 . امانوئل فریمپونگ

امانوئل ابوئه

27 . امانوئل ابوئه

چارلی دِولین

28 . چارلی دِولین

جف رنی-آدلاید

31 . جف رنی-آدلاید

فران مریدا

32 . فران مریدا

فرانسیس کوکلین

34 . فرانسیس کوکلین

هنری لنزبری

46 . هنری لنزبری

مهاجمین آرسنال

کاترین ویه

2 . کاترین ویه

لین سندرسون

7 . لین سندرسون

ناتالیا پابلس سانچون

7 . ناتالیا پابلس سانچون

 کلوئی کلی

7 . کلوئی کلی

الکسیس سانچز

7 . الکسیس سانچز

ادواردو داسیلوا

9 . ادواردو داسیلوا

لوکاس پودولسکی

9 . لوکاس پودولسکی

لوکاس پرز

9 . لوکاس پرز

رابین ونپرسی

10 . رابین ونپرسی

کارلوس ولا

12 . کارلوس ولا

الیویه ژیرو

12 . الیویه ژیرو

کیوما ابوگاگو

12 . کیوما ابوگاگو

جودی تیلور

14 . جودی تیلور

الکس ایوبی

17 . الکس ایوبی

یایا سانوگو

22 . یایا سانوگو

دنی ولبک

23 . دنی ولبک

نیکلاس بنتنر

23 . نیکلاس بنتنر

اسیست اوشولا

24 . اسیست اوشولا

ژروینیو

27 . ژروینیو

چو یونگ پارک

30 . چو یونگ پارک

بنیک آفوبه

33 . بنیک آفوبه

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی